Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Adversely ne demek?

Adversely ne demek? Adversely ne anlama gelir? Adversely İngilizce örnek cümle. Adversely eş anlamlıları.

  adversely (adv)

  olumsuz şekilde

  kötü yönde, olumsuz olarak

  Adversely (adv) ingilizce örnek cümle

  Litter adversely affects the environment.

  Çöp, çevreyi olumsuz yönde etkiler.

  In 1975 a series of worldwide crises adversely affected the Belgian economy.

  1975'te dünya çapındaki bir dizi kriz Belçika ekonomisini olumsuz yönde etkiledi.

  Lead is toxic to every living thing and adversely affects every system in the body.

  Kurşun her canlı için toksiktir ve vücuttaki her sistemi olumsuz yönde etkiler.

  Adversely (adv) Collocations

  affect adversely : olumsuz etkilemek
  comment adversely : olumsuz yorum yapmak
  influence adversely : olumsuz etkilemek
  react adversely : ters tepki vermek
  respond adversely : olumsuz cevap vermek