Yükleniyor...
Aggressive [Adjective] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Aggressive (Adj) ne demek?

Aggressive (Adj) ne demek? Aggressive ne anlama gelir? Aggressive İngilizce örnek cümle. Aggressive eş anlamlıları.

  aggressive (adj)

  saldırgan

  agresif

  Aggressive (adj) Collocations

  highly aggressive : oldukça sinirli
  increasingly aggressive : artan şekilde sinirli
  openly aggressive : açıkça sinirli
  particularly aggressive : özellikle sinirli
  physically aggressive : fiziksel olarak saldırgan
  45 Örnek daha
  really aggressive : gerçekten sinirli
  sexually aggressive : cinsel olarak saldırgan
  verbally aggressive : sözlü olarak sinirli
  very aggressive : çok sinirli
  extremely aggressive : son derece agresif
  fairly aggressive : iyice sinirli
  aggressive act : agresif eylem
  aggressive action : agresif eylem
  aggressive approach : saldırgan yaklaşım
  aggressive attitude : saldırgan davranış
  aggressive behaviour : saldırgan davranış
  aggressive campaign : saldırgan kampanya
  aggressive child : sinirli çocuk
  aggressive conduct : saldırgan davranış
  aggressive diplomacy : saldırgan diplomasi
  aggressive display : saldırgan gösteri
  aggressive driving : saldırgan sürüş
  aggressive encounter : saldırgan karşılaşma
  aggressive expansion : agresif genişleme
  aggressive impulse : agresif dürtü
  aggressive instinct : agresif içgüdü
  aggressive manner : saldırgan davranış
  aggressive marketing : agresif pazarlama
  aggressive move : agresif hareket
  aggressive nationalism : agresif milliyetçilik
  aggressive player : agresif oyuncu
  aggressive posture : agresif duruş
  aggressive pursuit : saldırgan takip
  aggressive questioning : saldırgan soruşturma
  aggressive response : sinirli cevap
  aggressive stance : saldırgan duruş
  aggressive strategy : saldırgan strateji
  aggressive style : saldırgan tarz
  aggressive tactic : saldırgan taktik
  aggressive tendency : saldırgan eğilim
  aggressive tone : saldırgan ton
  be aggressive : sinirli olmak
  become aggressive : sinirli hale gelmek
  get aggressive : sinirlenmek
  grow aggressive : sinirlenmek
  look aggressive : sinirli görünmek
  make sb aggressive : sinirlendirmek
  seem aggressive : sinirli görünmek
  sound aggressive : sesi sinirli gelmek
  turn aggressive : sinirlenmek
  Daha az gör