Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Aggressive ne demek?

Aggressive ne demek? Aggressive ne anlama gelir? Aggressive İngilizce örnek cümle. Aggressive eş anlamlıları.

  aggressive (adj)

  saldırgan

  agresif

  Aggressive (adj) Collocations

  highly aggressive : oldukça sinirli
  increasingly aggressive : artan şekilde sinirli
  openly aggressive : açıkça sinirli
  particularly aggressive : özellikle sinirli
  physically aggressive : fiziksel olarak saldırgan
  43 Örnek daha
  really aggressive : gerçekten sinirli
  sexually aggressive : cinsel olarak saldırgan
  verbally aggressive : sözlü olarak sinirli
  extremely aggressive : son derece agresif
  fairly aggressive : iyice sinirli
  aggressive act : agresif eylem
  aggressive action : agresif eylem
  aggressive approach : saldırgan yaklaşım
  aggressive attitude : saldırgan davranış
  aggressive behaviour : saldırgan davranış
  aggressive campaign : saldırgan kampanya
  aggressive child : sinirli çocuk
  aggressive conduct : saldırgan davranış
  aggressive diplomacy : saldırgan diplomasi
  aggressive display : saldırgan gösteri
  aggressive driving : saldırgan sürüş
  aggressive encounter : saldırgan karşılaşma
  aggressive expansion : agresif genişleme
  aggressive impulse : agresif dürtü
  aggressive instinct : agresif içgüdü
  aggressive manner : saldırgan davranış
  aggressive marketing : agresif pazarlama
  aggressive move : agresif hareket
  aggressive nationalism : agresif milliyetçilik
  aggressive player : agresif oyuncu
  aggressive posture : agresif duruş
  aggressive pursuit : saldırgan takip
  aggressive questioning : saldırgan soruşturma
  aggressive response : sinirli cevap
  aggressive stance : saldırgan duruş
  aggressive strategy : saldırgan strateji
  aggressive style : saldırgan tarz
  aggressive tactic : saldırgan taktik
  aggressive tendency : saldırgan eğilim
  aggressive tone : saldırgan ton
  become aggressive : sinirli hale gelmek
  get aggressive : sinirlenmek
  grow aggressive : sinirlenmek
  look aggressive : sinirli görünmek
  make sb aggressive : sinirlendirmek
  seem aggressive : sinirli görünmek
  sound aggressive : sesi sinirli gelmek
  turn aggressive : sinirlenmek
  Daha az gör