Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Alarming ne demek?

Alarming ne demek? Alarming ne anlama gelir? Alarming İngilizce örnek cümle. Alarming eş anlamlıları.

  alarm (v)

  endişelendirmek

  korkutmak
  alarming (adj)

  endişe verici

  endişelendirici, ürkütücü, korkutucu

  Alarming (adj) ingilizce örnek cümle

  The rate of unemployment is reaching alarming levels.

  İşsizlik oranı endişe verici seviyelere ulaşıyor.

  Alarming (adj) Collocations

  particularly alarming : özellikle endişe verici
  slightly alarming : biraz endişe verici
  extremely alarming : son derece endişe verici
  fairly alarming : oldukça endişe verici
  alarming degree : endişe verici derece
  13 Örnek daha
  alarming ease : endişe verici kolaylığı
  alarming frequency : endişe verici frekans
  alarming number : endişe verici sayı
  alarming proportion : endişe verici oran
  alarming rapidity : endişe verici hız
  alarming rate : endişe verici oran
  alarming regularity : korkutucu düzenlilik/düzen/kurala uygunluk
  alarming rise : endişe verici artış
  alarming situation : endişe verici durum
  alarming tendency : endişe verici eğilim
  find sth alarming : bir şeyi endişe verici bulmak
  seem alarming : endişe verici görünmek
  at an alarming rate : endişe verici oranda
  Daha az gör