Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Alternative ne demek?

Alternative ne demek? Alternative ne anlama gelir? Alternative İngilizce örnek cümle. Alternative eş anlamlıları.

  alternative (n)

  seçenek

  alternatif

  Alternative (n) ingilizce örnek cümle

  Biofuels have recently become popular as an alternative to fossil fuels.

  Biyoyakıtlar son zamanlarda fosil yakıtlara bir alternatif olarak popüler hale gelmiştir.

  Alternative (adj) Collocations

  alternative may exist : seçenek olabilir/bulunabilir
  develop alternative : alternatif geliştirmek
  discuss alternative : alternatif tartışmak
  explore alternative : alternatif keşfet
  find alternative : alternatif bul
  26 Örnek daha
  have alternative : alternatif var
  offer alternative : alternatif teklif
  propose alternative : seçenek önermek
  provide alternative : seçenek sunmak
  seek alternative : alternatif aramak
  suggest alternative : alternatif önermek
  acceptable alternative : kabul edilebilir alternatif
  attractive alternative : cazip alternatif
  available alternative : mevcut alternatif
  cheap alternative : ucuz alternatif
  clear alternative : açık alternatif
  credible alternative : güvenilir alternatif
  good alternative : iyi bir alternatif
  healthy alternative : sağlıklı alternatif
  interesting alternative : ilginç alternatif
  obvious alternative : bariz alternatif
  practical alternative : pratik alternatif
  radical alternative : radikal alternatif
  real alternative : gerçek alternatif
  realistic alternative : gerçekçi alternatif
  reasonable alternative : makul alternatif
  safe alternative : güvenli alternatif
  serious alternative : ciddi alternatif
  suitable alternative : uygun alternatif
  viable alternative : uygulanabilir seçenek
  effective alternative : etkili alternatif
  Daha az gör

  Alternative (adj) Preposition Kullanımları

  alternative for : ... için alternatif
  alternative to : ...ya alternatif
  alternative (adj)

  alternatif

  farklı

  Alternative (adj) Collocations

  alternative approach : alternatif yaklaşım
  alternative arrangement : alternatif düzenleme
  alternative comedian : alternatif komedyen
  alternative comedy : alternatif komedi
  alternative conception : alternatif anlayış
  44 Örnek daha
  alternative definition : alternatif/diğer/öteki/ yerine geçebilen tanım
  alternative ending : alternatif son
  alternative energy : alternatif enerji
  alternative explanation : alternatif açıklama
  alternative fuel : Alternatif yakıt
  alternative hypothesis : alternatif hipotez
  alternative idea : alternatif fikir
  alternative interpretation : alternatif yorum
  alternative lifestyle : alternatif Yaşam tarzı
  alternative means : alternatif yöntemler
  alternative mechanism : alternatif mekanizma
  alternative medicine : alternatif tıp
  alternative method : alternatif yöntem
  alternative model : alternatif yöntem
  alternative music : alternatif müzik
  alternative perspective : alternatif bakış açısı
  alternative point of view : alternatif bakış açısı
  alternative premises : alternatif tesisler
  alternative procedure : alternatif prosedür
  alternative pronunciation : alternatif telaffuz
  alternative religion : alternatif din
  alternative remedy : alternatif çare
  alternative rock : alternatif rock
  alternative route : alternatif yol
  alternative scenario : alternatif senaryo
  alternative solution : alternatif çözüm
  alternative source : alternatif kaynak
  alternative spelling : alternatif yazım
  alternative strategy : alternatif strateji
  alternative suggestion : alternatif öneri
  alternative technique : alternatif teknik
  alternative technology : alternatif teknoloji
  alternative theory : alternatif teori
  alternative therapy : alternatif tedavi
  alternative treatment : alternatif tedavi
  alternative type : alternatif tip
  alternative universe : alternatif evren
  alternative venue : alternatif mekan
  alternative view : farklı (bir) bakış
  alternative viewpoint : alternatif bakış açısı
  alternative vision : alternatif görüş
  alternative way : alternatif yol
  alternative world : alternatif dünya
  alternative form : alternatif form
  Daha az gör