Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Ambiguous ne demek?

Ambiguous ne demek? Ambiguous ne anlama gelir? Ambiguous İngilizce örnek cümle. Ambiguous eş anlamlıları.

  ambiguous (adj)

  belirsiz

  muğlak, müphem

  Ambiguous (adj) ingilizce örnek cümle

  This time, the exam was not just difficult, but also the questions were ambiguous.

  Bu sefer sınav sadece zor değildi, aynı zamanda sorular da belirsizdi.

  The language in the Minister's statement is highly ambiguous.

  Bakanın açıklamasındaki dil son derece belirsiz.

  Ambiguous (adj) Collocations

  deliberately ambiguous : kasten muğlak
  highly ambiguous : oldukça belirsiz
  intentionally ambiguous : kasten muğlak
  morally ambiguous : ahlaki anlamda muğlak
  rather ambiguous : oldukça belirsiz
  7 Örnek daha
  sexually ambiguous : cinsiyet anlamında muğlak
  slightly ambiguous : biraz belirsiz
  somewhat ambiguous : kısmen belirsiz
  ambiguous concept : belirsiz kavram
  ambiguous reference : belirsiz referans
  ambiguous word : belirsiz kelime
  make sth ambiguous : sth belirsiz yapmak
  Daha az gör