Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Argue ne demek?

Argue ne demek? Argue ne anlama gelir? Argue İngilizce örnek cümle. Argue eş anlamlıları.

  argue (v)

  tartışmak

  çekişmek, münakaşa etmek

  Argue (v) ingilizce örnek cümle

  Jack and Mary's relationship was very volatile and they argued constantly.

  Jack ve Mary'nin ilişkisi çok dengesizdi ve sürekli tartışıyorlardı.

  Emma argued with her husband about their children's education.

  Emma, kocası ile çocuklarının eğitimi hakkında tartıştı.

  We argued with each other about the best place for a holiday.

  Bir tatil için en iyi yer hakkında birbirimizle tartıştık.

  Some couples argue over minor issues.

  Bazı çiftler küçük sorunlar yüzünden tartışırlar.

  Some people have argued about the entrance fee to museums.

  Bazı insanlar müzelere giriş ücreti hakkında tartıştılar.

  After they argued, they didn't speak to each other for a week.

  Tartıştıktan sonra bir hafta boyunca birbirleriyle konuşmadılar.

  ileri sürmek

  iddia etmek, savunmak

  Argue (v) ingilizce örnek cümle

  Columbus argued that he could reach India by going west.

  Columbus, batıya giderek Hindistan'a ulaşabileceğini ileri sürdü.

  He argued that nuclear weapons were a threat to peace.

  Nükleer silahların barış için bir tehdit olduğunu ileri sürdü.

  Argue (v) Collocations

  advocate may argue : avukat iddia edebilir
  article may argue : makale iddia edebilir
  attorney may argue : avukat iddia edebilir
  author may argue : yazar iddia edebilir
  counsel may argue : avukat iddia edebilir
  41 Örnek daha
  critic may argue : eleştirmen iddia edebilir
  essay may argue : deneme iddia edebilir
  expert may argue : uzman iddia edebilir
  paper may argue : makale iddia edebilir
  plaintiff may argue : davacı iddia edebilir
  prosecutor may argue : savcı iddia edebilir
  report may argue : rapor iddia edebilir
  sceptic may argue : şüpheci iddia edebilir
  scientist may argue : bilim adamı iddia edebilir
  side may argue : taraf iddia edebilir
  writer may argue : yazar iddia edebilir
  argue case : iddia ileri sürmek
  argue merit : liyakati değerlendirmek
  argue point : noktayı tartışmak
  argue bitterly : acımasızca tartışmak
  argue cogently : ikna edici bir şekilde tartışmak
  argue compellingly : zorlayıcı olarak tartışmak
  argue constantly : sürekli tartışmak
  argue convincingly : inandırıcı tartışmak
  argue correctly : uygun biçimde tartışmak
  argue easily : kolayca tartışmak
  argue effectively : etkili bir şekilde tartışmak
  argue eloquently : etkili bir şekilde tartışmak
  argue endlessly : sonsuza dek tartışmak
  argue fiercely : şiddetle tartışmak
  argue forcefully : zorla tartışmak
  argue furiously : öfkeyle tartışmak
  argue heatedly : ısrarla tartışmak
  argue loudly : yüksek sesle tartışmak
  argue passionately : tutkuyla tartışmak
  argue persuasively : ikna edici bir şekilde tartışmak
  argue plausibly : makul tartışmak
  argue powerfully : güçlü bir şekilde tartışmak
  argue reasonably : makul tartışmak
  argue rightly : haklı olarak tartışmak
  argue strenuously : şiddetle tartışmak
  argue strongly : şiddetle tartışmak
  argue successfully : başarıyla tartışmak
  argue vehemently : şiddetle tartışmak
  argue vigorously : şiddetle/ güçlü bir biçimde tartışmak
  argue vociferously : vahşice tartışmak
  Daha az gör

  Argue (v) Preposition Kullanımları

  argue against : ... karşı tartışmak
  argue for : ... için tartışmak
  argue in favour of sth : bir şey lehine tartışmak
  argue over : ... üzerine tartışmak
  argue with : ...ile tartışmak