Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Art ne demek?

Art ne demek? Art ne anlama gelir? Art İngilizce örnek cümle. Art eş anlamlıları.

  art (n)

  sanat

  Art (n) ingilizce örnek cümle

  I liked the film, but it wasn't really great art.

  Filmi beğendim, ama gerçekten harika bir sanat değildi.

  Archaeologists have known about the cave art for decades.

  Arkeologlar mağara sanatını on yıllardır biliyorlar.

  beceri

  kabiliyet, yetenek

  Art (n) ingilizce örnek cümle

  the art of persuasion

  ikna etme sanatı/becerisi

  Art (n) Collocations

  appreciate art : sanatı takdir etmek
  buy art : tablo satın almak
  create art : sanat oluşturmak
  feature art : sanatı ön plana çıkarmak/ -e ağırlık vermek
  produce art : sanat üretmek
  30 Örnek daha
  view art : sanatı görmek
  modernist art : modernist sanat
  abstract art : soyut sanat
  ancient art : antik sanat
  applied art : uygulamalı sanat
  classical art : klasik sanat
  commercial art : ticari sanat
  contemporary art : çağdaş sanat
  creative art : yaratıcı sanat
  culinary art : mutfak sanatı
  decorative art : dekoratif sanat
  martial art : dövüş sanatı
  modern art : modern sanat
  postmodern art : postmodern sanat
  representational art : temsil sanatı
  traditional art : geleneksel sanat
  visual arts : görsel sanatlar
  fine art : güzel sanatlar
  folk art : halk sanatı
  dramatic art : tiyatro sanatı
  figurative art : figüratif/betili sanat
  art object : sanat eseri
  art therapy : sanat terapisi
  Aboriginal art : Aborijin sanat
  art teacher : sanat öğretmeni | resim öğretmeni
  art journal : sanat dergisi
  art form : sanat aracı/formu
  work of art : sanat eseri
  art movement : sanat akımı
  piece of art : sanat eseri
  Daha az gör

  Art (n) Preposition Kullanımları

  art of : ... sanatı

  Art ile Bağlantılı Kelimeler