Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Article ne demek?

Article ne demek? Article ne anlama gelir? Article İngilizce örnek cümle. Article eş anlamlıları.

  article (n)

  makale

  yazı (gazete, dergi)

  fıkra (hukuk)

  nesne

  obje, madde, şey

  Article (n) Collocations

  article may address : makale değinebilir
  article may allege : makale iddia edebilir
  article may appear : yazı görünebilir
  article may argue : makale iddia edebilir
  article may assent : makale kabul edebilir
  59 Örnek daha
  article may assert : makale iddia edebilir
  article may attack : makale saldırabilir
  article may cite : makale örnek gösterilebilir
  article may claim : makale iddia edebilir
  article may conclude : makale sonuçlanabilir
  article may contain : makale içerebilir
  article may criticize : Makale eleştirebilir
  article may demonstrate : makale gösterebilir
  article may describe : makale açıklayabilir
  article may detail : makale ayrıntı verebilir
  article may discuss : Makale tartışabilir
  article may emphasize : yazı vurgulayabilir
  article may examine : makale inceleyebilir
  article may explain : makale açıklayabilir
  article may explore : makale inceleyebilir
  article may feature : yazı altını çizebilir
  article may highlight : yazı vurgulayabilir
  article may illustrate : makale örneklerle açıklayabilir
  article may imply : makale ima edebilir
  article may indicate : yazı/makale gösterebilir
  article may mention : makale bahsedebilir
  article may outline : makale özetleyebilir
  article may propose : makale önerebilir
  article may provide : makale sağlayabilir
  article may quote : makale alıntılayabilir
  article may report : Makale anlatabilir
  article may reveal : Makale ortaya çıkabilir
  article may review : Makale inceleyebilir
  article may say : makale söyleyebilir
  article may show : yazı gösterebilir
  article may specify : makale belirtebilir
  article may state : makale ifade edebilir
  article may suggest : makale önerebilir
  adapt article : makaleyi uyarlamak
  author article : yazarın makalesi
  breach article : yasaya karşı gelmek
  carry article : makaleyi yayınlamak
  cite article : makaleden alıntı yapmak
  clip article : makale klibi
  feature article : makale yayınlamak
  make article : makale yapmak
  manufacture article : eşya üretmek
  publish article : makale yayınlamak
  read article : makale okumak
  reference article : referans makale
  submit article : makale göndermek
  academic article : akademik makale
  brief article : kısa makale
  interesting article : ilginç makale
  key article : anahtar/kilit fıkra (hukuk)
  leading article : başmakale/başyazı
  related article : ilgili makale
  scientific article : bilimsel makale
  finished article : tamamlanmış makale
  fascinating article : büyüleyici makale
  well-written article : iyi yazılmış makale
  article may deal with : makale ... ile ilgili olabilir
  article may focus on : makale üzerinde odaklanabilir
  journal article : dergi makalesi
  Daha az gör

  Article (n) Preposition Kullanımları

  in the article : makalede
  article on : ...üzerine makale
  article about : ...hakkında makale