Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Assessment ne demek?

Assessment ne demek? Assessment ne anlama gelir? Assessment İngilizce örnek cümle. Assessment eş anlamlıları.

  assessment (n)

  değerlendirme

  değer biçme

  Assessment (n) Collocations

  complete assessment : tam değerlendirme
  conduct assessment : değerlendirme yapmak
  do assessment : değerlendirme yapmak
  give assessment : değerlendirme vermek
  make assessment : değerlendirme yapmak
  51 Örnek daha
  offer assessment : teklif değerlendirmesi
  perform assessment : değerlendirme yapmak
  provide assessment : değerlendirme sağlamak
  undertake assessment : değerlendirme yapmak
  accurate assessment : doğru değerlendirme
  adequate assessment : yeterli değerlendirme
  balanced assessment : doğru/gerçekçi değerlendirme
  broad assessment : geniş değerlendirme
  careful assessment : dikkatli değerlendirme
  clinical assessment : klinik değerlendirme
  comprehensive assessment : kapsamlı bir değerlendirme
  continuous assessment : sürekli değerlendirim
  critical assessment : kritik değerlendirme
  detailed assessment : detaylı değerlendirme
  good assessment : iyi değerlendirme
  honest assessment : dürüst değerlendirme
  independent assessment : bağımsız değerlendirme
  individual assessment : bireysel değerlendirme
  initial assessment : İlk değerlendirme
  internal assessment : iç değerlendirme
  medical assessment : tıbbi değerlendirme
  objective assessment : tarafsız/nesnel değerlendirme
  optimistic assessment : iyimser değerlendirme
  personal assessment : kişisel değerlendirme
  pessimistic assessment : kötümser değerlendirme
  proper assessment : uygun değerlendirme
  psychiatric assessment : psikiyatrik değerlendirme
  psychological assessment : Psikolojik değerlendirme
  quantitative assessment : Niceliksel değerlendirme
  quick assessment : hızlı değerlendirme
  rapid assessment : hızlı değerlendirme
  realistic assessment : gerçekçi değerlendirme
  regular assessment : düzenli/sürekli değerlendirme
  scientific assessment : bilimsel değerlendirme
  subjective assessment : Öznel değerlendirme
  systematic assessment : sistematik değerlendirme
  thorough assessment : kapsamlı değerlendirme
  fair assessment : adil değerlendirme
  final assessment : son değerlendirme
  formal assessment : resmi değerlendirme
  general assessment : genel değerlendirme
  external assessment : dış değerlendirme
  financial assessment : finansal değerlendirme
  educational assessment : eğitim değerlendirmesi
  overall assessment : Genel değerlendirme
  follow-up assessment : takip değerlendirmesi
  assessment process : değerlendirme süreci
  risk assessment : risk değerlendirmesi
  carry out assessment : değerlendirme yapmak
  risk assessment : risk değerlendirmesi
  ability assessment : yetenek değerlendirmesi
  Daha az gör