Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Association ne demek?

Association ne demek? Association ne anlama gelir? Association İngilizce örnek cümle. Association eş anlamlıları.

  association (n)

  kuruluş

  dernek, kurum, teşkilat

  Association (n) ingilizce örnek cümle

  The city has had a long association with the mining industry.

  Şehrin madencilik endüstrisi ile uzun bir ilişkisi var.

  He vehemently denied having any association with organized crime.

  Organize suçla herhangi bir bağlantısı olduğunu şiddetle reddetti.

  ilişki

  bağlantı, birliktelik, çağrışım

  Association (n) ingilizce örnek cümle

  There was a close association between the rebels and the CIA.

  İsyancılar ile CIA arasında yakın bir ilişki vardı.

  Association (n) Collocations

  association may meet : birlik buluşabilir
  demonstrate association : ilişkilendirmek
  evoke association : çağrıştırmak
  examine association : ilişkilendirmeyi incelemek
  find association : ilişki bulmak
  40 Örnek daha
  form association : ilişki kurmak
  have association : ilişki kurmak
  hold association : derneği tutmak
  maintain association : ilişkiyi sürdürmek
  observe association : ilişkiyi gözlemlemek
  obstruct association : kuruluşu/ilişkiyi engellemek
  prove association : ilişkiyi kanıtlamak
  show association : ilişkiyi göstermek
  trigger association : ilişkiyi tetiklemek
  non-profit association : kar amacı gütmeyen kuruluş
  clear association : açık ilişkilendirme
  close association : yakın ilişki
  cultural association : kültürel ilişki
  direct association : doğrudan ilişki
  happy association : mutlu ilişki
  historical association : tarihsel ilişki
  international association : uluslararası dernek
  intimate association : yakın ilişki
  literary association : edebi ilişki
  local association : yerel dernek
  long association : uzun ilişki
  long-standing association : uzun süreli ilişki
  national association : ulusal dernek
  negative association : olumsuz ilişki
  personal association : kişisel ilişki
  pleasant association : hoş ilişki
  political association : siyasal dernek
  positive association : olumlu ilişki
  private association : özel ilişki
  professional association : mesleki kuruluş
  public association : halk derneği
  regional association : bölgesel dernek
  state association : devlet birliği
  strong association : güçlü ilişki
  traditional association : geleneksel ilişki
  voluntary association : gönüllü dernek
  free association : serbest ilişki
  early association : erken ilişki
  formal association : resmi ilişki
  alumni association : mezunlar derneği
  Daha az gör

  Association (n) Preposition Kullanımları

  by association : ilişki, bağlantı
  association between : ... arasındaki ilişki
  association for : ... derneği
  association with : …ile ilişki, bağlantı
  in association with : ... ile bağlantılı olarak

  Association ile Bağlantılı Kelimeler