Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Attribute ne demek?

Attribute ne demek? Attribute ne anlama gelir? Attribute İngilizce örnek cümle. Attribute eş anlamlıları.

  attribute (v)

  ...ya atfetmek

  ...ya ithaf etmek, ...ya dayandırmak, ...ya yormak, bağlamak

  Attribute (v) ingilizce örnek cümle

  Women tend to attribute their success to external causes such as luck.

  Kadınlar başarılarını şans gibi dışsal nedenlere bağlama eğilimindedir.

  Attribute (n) Collocations

  attribute blame : suçu yüklemek
  attribute failure : başarısızlığa bağlamak/dayandırmak
  attribute meaning : anlam yüklemek
  attribute problem : sorunu bağlamak
  attribute quotation : alıntıya bağlamak
  14 Örnek daha
  attribute quote : alıntıya bağlamak
  attribute responsibility : sorumluluğu bağlamak
  attribute success : başarıyı ...ya bağlamak
  attribute directly : doğrudan atfetmek
  attribute erroneously : özniteliği yanlış
  attribute falsely : yanlış atfetmek
  attribute incorrectly : hatalı olarak atıfta bulunmak, atfetmek
  attribute largely : büyük ölçüde atfetmek
  attribute mainly : esas olarak atfetmek
  attribute mistakenly : yanlışlıkla atfetmek
  attribute partially : kısmen atfetmek
  attribute partly : kısmen atfetmek
  attribute solely : yalnızca atfetmek
  attribute wrongly : yanlış atfetmek
  Daha az gör

  Attribute (n) Preposition Kullanımları

  attribute to : …ya atfetmek
  attribute (n)

  nitelik

  sıfat, vasıf

  Attribute (n) Collocations

  embody attribute : yetkiyi somutlaştırmak
  have attribute : özniteliğe sahip olmak
  possess attribute : sahip olma özelliği
  chief attribute : ana yetki
  common attribute : ortak özellik
  22 Örnek daha
  cultural attribute : kültürel özellik
  desirable attribute : istenen özellik
  desired attribute : istenen özellik
  great attribute : harika özellik
  human attribute : insani özellik
  important attribute : önemli özellik
  key attribute : anahtar öznitelik
  main attribute : ana özellik
  masculine attribute : erkeksi özellik
  necessary attribute : gerekli özellik
  personal attribute : kişisel nitelik
  physical attribute : fiziksel özellik
  positive attribute : olumlu özellik
  social attribute : sosyal özellik
  unique attribute : benzersiz nitelik
  useful attribute : kullanışlı özellik
  valued attribute : değerli özellik
  divine attribute : ilahi özellik
  feminine attribute : kadınsı özellik
  essential attribute : temel/gerekli özellik
  distinguishing attribute : ayırt edici özellik
  defining attribute : özelliği tanımlamak
  Daha az gör

  Attribute ile Bağlantılı Kelimeler