Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Be ne demek?

Be ne demek? Be ne anlama gelir? Be İngilizce örnek cümle. Be eş anlamlıları.

  be (v)

  olmak

  ...dır, ...dir

  Be (v) ingilizce örnek cümle

  Clive wants to be an engineer.

  Clive mühendis olmak istiyor.

  Be (v) Collocations

  be acquainted : aşina olmak
  be adaptable : uydurulabilir olmak
  be addicted : bağımlı olmak
  be addictive : bağımlılık yapmak
  be accomplished : başarılmak
  282 Örnek daha
  be accountable : sorumlu olmak
  be accurate : doğru/kesin olmak
  be accustomed : alışmak, alışkın olmak
  be adept : becerikli olmak
  be adjustable : ayarlanabilir olmak
  be advanced : gelişmiş olmak
  be afloat : su üstünde yüzmek
  be afraid : korkmuş olmak
  be aggressive : sinirli olmak
  be agreeable : anlaşılabilir olmak
  be alarmed : paniğe kapılmak
  be alarming : endişe verici olmak
  be alien : yabancı olmak
  be alive : canlı olmak
  be Allied : Müttefik olmak
  be amazing : şaşırtıcı olmak
  be ambivalent : kararsız olmak
  be amenable : uygun olmak
  be amused : keyifli olmak
  be amusing : eğlenceli olmak
  be angry : sinirli olmak
  be annoyed : kızgın olmak
  be annoying : can sıkıcı olmak
  be appalling : korkutucu olmak
  be arbitrary : rastgele olmak
  be ashamed : utanmak
  be astonished : şaşırmak
  be astonishing : şaşırtıcı olmak
  be attached : takılmak
  be attainable : elde edilebilir olmak
  be audible : kolay duyulabilir olmak
  be autonomous : özerk olmak
  be avoidable : kaçınmak
  be awake : uyanık olmak
  be awesome : dehşet verici olmak
  be awful : berbat olmak
  be balanced : dengeli olmak
  be bearable : katlanılabilir olmak
  be benign : zararsız olmak
  be bent : eğri olmak
  be bewildered : şaşkın olmak, şaşalamak
  be bewildering : şaşırtıcı olmak
  be biased : ön yargılı olmak
  be bilingual : iki dil bilmek
  be brave : cesur olmak
  be broad : geniş olmak
  be capable : yetenekli olmak
  be casual : rahat olmak
  be catastrophic : felaket olmak
  be cautious : dikkatli olmak
  be chaotic : karmakarışık olmak
  be charming : çekici ol
  be coincidental : rastlantı eseri olmak
  be commonplace : sıradan olmak
  be comparable : karşılaştırılabilir olmak
  be compatible : uyumlu olmak
  be compelling : zorlayıcı olmak
  be competent : yetkili olmak
  be complicated : karmaşık olmak
  be comprehensible : anlaşılabilir olmak
  be comprehensive : kapsamlı olmak
  be concerned : endişelenmek
  be conclusive : kesin olmak
  be contemporary : çağdaş olmak
  be contradictory : ters düşmek
  be convenient : uygun olmak
  be convinced : ikna olmak
  be correct : doğru olmak
  be costly : masraflı olmak
  be creative : yaratıcı olmak
  be crowded : kalabalık olmak
  be crucial : önemli olmak
  be deceased : merhum olmak
  be deceptive : aldatıcı olmak
  be defenceless : savunmasız olmak
  be deficient : eksik olmak
  be demanding : zorlayıcı olmak
  be dependent : bağımlı olmak
  be depressed : depresyonda olmak
  be descriptive : tanımlayıcı olmak
  be detrimental : zararlı olmak
  be different : farklı olmak
  be glamorous : göz alıcı olmak
  be gloomy : kasvetli olmak
  be groundless : dayanağı olmamak
  be habitable : yaşanabilir olmak
  be handicapped : engelli olmak
  be haphazard : gelişigüzel olmak
  be happy : mutlu olmak
  be harmful : zararlı olmak
  be harmless : zararsız olmak
  be healthy : sağlıklı olmak
  be helpful : yardımcı olmak
  be helpless : çaresiz kalmak, aciz olmak
  be ignorant : cahil olmak
  be illogical : mantıksız olmak
  be immature : olgunlaşmamış olmak
  be important : önemli olmak
  be improbable : olanaksız olmak
  be inaccurate : yanlış olmak
  be inadequate : yetersiz olmak
  be inappropriate : uygun olmamak
  be incapable : beceriksiz olmak
  be incompatible : uyumsuz olmak
  be incompetent : beceriksiz olmak
  be incomprehensible : anlaşılmaz olmak
  be inconclusive : sonuçsuz olmak
  be inconvenient : uygunsuz olmak
  be indestructible : yıkılmaz olmak
  be indispensable : vazgeçilmez olmak
  be ineligible : uygunsuz olmak
  be inevitable : kaçınılmaz olmak
  be inexpensive : ucuz olmak
  be inexperienced : deneyimsiz olmak
  be infinite : sonsuz olmak
  be ingenious : dâhi olmak
  be injured : yaralanmak
  be insufficient : yetersiz gelmek, yetmemek
  be insulting : küçümseyici/aşağılayıcı olmak
  be interactive : etkileşimli olmak
  be interested : ilgilenmek
  be interrelated : birbiriyle ilişkili olmak
  be invalid : geçersiz olmak
  be invisible : görünmez olmak
  be involved : dahil olmak
  be irrational : mantıksız olmak
  be irregular : düzensiz/kuralsız olmak
  be irrelevant : alakasız olmak
  be jealous : kıskanmak, kıskanç olmak
  be late : geç kalmak
  be lawful : yasal olmak
  be lost : kaybolmak
  be low-key : gösterişsiz olmak
  be loyal : sadık olmak
  be lucky : şanslı olmak
  be mad : delirmek
  be male : erkek olmak
  be marvellous : fevkalade olmak
  be meaningless : anlamsız olmak
  be misleading : yanıltıcı olmak
  be neat : düzgün olmak
  be negligent : ihmalkar olmak
  be nervous : sinirlenmek
  be neutral : tarafsız olmak
  be noteworthy : kayda değer olmak
  be noticeable : fark edilebilir olmak
  be obliged : mecbur kalmak
  be obtainable : elde edilebilir olmak
  be opposed : karşı olmak
  be optimistic : iyimser olmak
  be outrageous : ahlaksız olmak
  be overcrowded : aşırı kalabalık olmak
  be overdue : vadesi geçmek
  be overwhelming : ezici olmak
  be persistent : kalıcı olmak
  be pleased : memnun olmak
  be portable : taşınabilir olmak
  be powerful : güçlü olmak
  be powerless : güçsüz olmak
  be preferable : tercih edilmek
  be prejudiced : ön yargılı olmak
  be prepared : hazır olmak
  be probable : muhtemel olmak
  be profitable : karlı olmak
  be prolific : üretken olmak
  be proportional : orantılı olmak
  be prosperous : müreffeh olmak
  be rare : nadir olmak
  be rational : mantıklı olmak
  be reactionary : gerici olmak
  be realistic : gerçekçi olmak
  be reasonable : mantıklı ol
  be redundant : gereksiz olmak
  be regular : düzenli/aynı ölçüde olmak
  be related : ilgili olmak
  be relieved : rahatlamış olmak
  be reluctant : gönülsüz olmak
  be remarkable : dikkat çekici olmak
  be remote : uzak durmak
  be resistant : dirençli olmak
  be respectable : saygın olmak
  be restrained : kontrollü olmak
  be revealing : açığa çıkmak
  be rewarding : ödüllendirici olmak
  be rich : zengin olmak
  be rigid : katı olmak
  be satisfactory : tatmin edici olmak
  be satisfied : tatmin olmak
  be satisfying : tatmin edici olmak
  be secure : güvence altında olmak
  be selfish : bencil olmak
  be sensible : duyarlı olmak
  be separate : ayrı olmak
  be sick : hasta olmak
  be slight : hafif olmak
  be slippery : kaygan olmak
  be smart : akıllı olmak
  be sound : sağlam olmak
  be spectacular : muhteşem olmak
  be steady : sabit olmak
  be straight : düz olmak
  be straightforward : basit olmak
  be stressful : stresli olmak
  be subtle : belirsiz olmak
  be suitable : uygun olmak
  be superficial : yüzeysel olmak
  be sure : emin olmak
  be surprised : şaşırmak
  be susceptible : duyarlı olmak
  be tedious : can sıkıcı olmak
  be temporary : geçici olmak
  be terrible : korkunç olmak
  be threatening : tehdit etmek
  be tough : sert olmak
  be toxic : zehirli olmak
  be transparent : şeffaf olmak
  be unavoidable : kaçınılmaz olmak
  be unaware : habersiz olmak
  be unbalanced : dengesiz olmak
  be uncomfortable : rahatsız olmak
  be uncommon : nadir olmak
  be unconcerned : ilgisiz olmak
  be undesirable : istenmeyen olmak
  be unforgettable : unutulmaz olmak
  be unfriendly : düşman olmak
  be uninhabitable : oturulamaz/ yaşanmaz olmak
  be united : birleşmek
  be unpleasant : nahoş olmak, çekilmez hâle gelmek
  be unusual : sıra dışı olmak
  be uplifting : neşelendirici olmak
  be urgent : acil olmak
  be valid : geçerli olmak
  be valuable : değerli olmak
  be versatile : çok yönlü olmak
  be viable : uygulanabilir olmak
  be violent : şiddete başvuran olmak
  be visible : görünür olmak
  be voluntary : gönüllü olmak
  be wealthy : zengin olmak
  be wild : haşarılık etmek, vahşi olmak
  be willing : istekli olmak
  be wonderful : harika olmak
  be worried : endişelenmek
  be worse : daha kötü olmak
  be worthy : layık olmak
  be eager : hevesli olmak
  be flawed : kusurlu olmak
  be formal : resmi olmak
  be diverse : çeşitli olmak
  be exposed : maruz kalmak
  be extinct : soyu tükenmiş olmak
  be extreme : aşırı olmak
  be fearful : korkunç olmak
  be foreign : yabancı olmak
  be fragile : kırılgan olmak
  be disposed : meyilli olmak
  be distinct : farklı olmak
  be dominant : baskın olmak
  be doubtful : kuşkulanmak
  be explicit : açık olmak
  be faithful : inançlı olmak
  be fearless : korkusuz olmak
  be feasible : uygulanabilir olmak
  be friendly : arkadaş olmak
  be generous : cömert olmak
  be disturbed : rahatsız edilmiş olmak
  be divisible : bölünebilir olmak
  be essential : gerekli olmak
  be excessive : aşırı olmak
  be exclusive : özel olmak
  be exhaustive : kapsamlı/ayrıntılı olmak
  be favourable : olumlu/elverişli olmak
  be distinctive : ayırt edici olmak
  be exceptional : olağanüstü olmak
  be experienced : deneyimli olmak
  be fascinating : büyüleyici olmak
  be dissatisfied : memnun olmamak
  be enthusiastic : hevesli olmak
  be extraordinary : olağanüstü olmak
  be distinguishable : ayırt edilebilir olmak
  background may be in : geçmişi / eğitimi ... (alan)ında olabilir
  to be of concern : endişe kaynağı olmak
  Daha az gör

  Be ile Bağlantılı Kelimeler