Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Benefit ne demek?

Benefit ne demek? Benefit ne anlama gelir? Benefit İngilizce örnek cümle. Benefit eş anlamlıları.

  benefit (v)

  yararlanmak

  fayda getirmek, kâr sağlamak, istifade etmek

  Benefit (v) ingilizce örnek cümle

  Consumers will benefit from the reduction in gasoline prices.

  Tüketiciler benzin fiyatlarındaki indirimden yararlanacak.

  We can all benefit from his experience.

  Hepimiz onun tecrübesinden faydalanabiliriz.

  Many people benefit from a combination of treatments to achieve the best results.

  Birçok kişi, en iyi sonuçları elde etmek için tedavi birleşiminden yararlanır.

  Benefit (n) Collocations

  proceeds may benefit : gelir faydalı olabilir
  benefit economy : ekonomiye yararlı olmak
  benefit industry : sanayiye yararlı olmak
  benefit mankind : insanlığa fayda sağlamak
  benefit stockholder : hissedara yararlı olmak
  10 Örnek daha
  benefit wildlife : yaban hayatına yararlı olmak
  benefit considerably : önemli ölçüde yararlanmak
  benefit enormously : muazzam derecede yarar sağlamak
  benefit greatly : büyük fayda sağlamak
  benefit immensely : fazlasıyla fayda sağlamak
  benefit mainly : esas olarak faydalanmak
  benefit primarily : öncelikle yararlanmak
  benefit substantially : önemli ölçüde faydalanmak
  benefit ultimately : nihayetinde faydalanmak
  benefit from treatment : tedaviden faydalanmak
  Daha az gör

  Benefit (n) Preposition Kullanımları

  benefit from : …dan faydalanmak/yararlanmak
  benefit (n)

  yarar

  fayda, çıkar, menfaat

  Benefit (n) ingilizce örnek cümle

  Rainforests provide the earth with many benefits.

  Yağmur ormanları dünyaya birçok fayda sağlar.

  Volunteers collected donations for the benefit of the handicapped.

  Gönüllüler engellilerin yararına bağış topladı.

  Modern science continues to research the health benefits of cinnamon.

  Modern bilim, tarçının sağlığa yararlarını araştırmaya devam ediyor.

  devlet yardımı

  ödenek, kazanç, tazminat

  Benefit (n) ingilizce örnek cümle

  Charlotte has been living on unemployment benefits since she got fired.

  Charlotte kovulduğundan beri geçimini işsizlik maaşıyla sağlıyor.

  Benefit (n) Collocations

  benefit may accrue : fayda gerçekleşebilir
  benefit may outweigh : fayda ağır basabilir
  appreciate benefit : yararını takdir etmek/anlamak
  bring benefit : yarar sağlamak
  claim benefit : yardım talep etmek
  44 Örnek daha
  collect benefit : devlet yardımı almak
  confer benefit : fayda sağlamak
  deliver benefit : fayda sağlamak
  draw benefit : fayda sağlamak
  evaluate benefit : yararı değerlendirmek
  experience benefit : avantaja/faydaya sahip olmak
  gain benefit : fayda sağlamak
  have benefit : faydası olmak
  offer benefit : fayda sağlamak
  produce benefit : yarar sağlamak
  provide benefit : yarar sağlamak
  reap benefit : fayda elde etmek
  weigh benefit : faydayı hesap etmek
  yield a benefit : yarar sağlamak
  additional benefit : ek kazanç
  great benefit : büyük yarar
  immense benefit : muazzam fayda
  jobless benefit : işsizlik yardımı
  nutritional benefit : besinsel fayda
  obvious benefit : belirgin yarar
  personal benefit : şahsi menfaat
  positive benefit : olumlu fayda
  potential benefit : olası fayda
  psychological benefit : psikolojik fayda
  real benefit : esas fayda
  significant benefit : önemli fayda
  social benefit : sosyal fayda
  state benefit : devlet yardımı
  supposed benefit : varsayılan fayda
  unexpected benefit : beklenmedik fayda
  universal benefit : evrensel fayda
  economic benefits : ekonomik yararlar
  enormous benefit : muazzam fayda
  generous benefit : cömert fayda
  environmental benefit : çevresel fayda
  benefit may arise from : fayda ...den kaynaklanabilir
  unemployment benefit : işsizlik yardımı, parası
  child benefit : çocuk bakım yardımı
  housing benefit : barınma yardımı
  sickness benefit : hastalık yardımı
  benefit concert : yardım konseri
  fringe benefit : yan fayda
  retirement benefits : emeklilik maaşı
  accident benefit : kaza tazminatı
  Daha az gör

  Benefit (n) Preposition Kullanımları

  of benefit to : yararına
  with the benefit of : ...-in yararı ile
  without the benefit of : ...-in yararı olmadan
  for sb's benefit : birinin yararı için
  on benefit : yararına
  5 Örnek daha
  to sb's benefit : birinin yararına
  benefit for : ... için yarar
  benefit to : ...ya yarar
  benefit from : ...dan fayda/yarar
  benefit of : ...nın faydası/yararı
  Daha az gör