Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Between ne demek?

Between ne demek? Between ne anlama gelir? Between İngilizce örnek cümle. Between eş anlamlıları.

  between (prep)

  ... arasında

  (preposition of time/place)

  Between (prep) ingilizce örnek cümle

  The Space Race was a competition between the United States and the Soviet Union between the years of 1957 to 1975.

  Uzay Yarışı, 1957 ile 1975 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında bir rekabetti.

  Cathédrale Notre-Dame de Paris was built between 1163 and 1345.

  Notre-Dame de Paris Katedrali 1163-1345 yılları arasında inşa edilmiştir.

  The Rhine is the boundary between France and Germany.

  Ren nehri Fransa ve Almanya arasındaki sınırdır.

  April comes between March and May.

  Nisan, Mart ve Mayıs ayları arasında gelir.

  The police are looking for a man aged between 30 and 35.

  Polisler 30 ile 35 yaşları arasında bir adamı arıyor.

  On average, burglaries rise about 10% between June and August.

  Ortalama olarak, hırsızlıklar Haziran ve Ağustos ayları arasında yaklaşık %10 artmaktadır.

  There are nerve connections between the stomach and the brain.

  Mide ve beyin arasında sinir bağlantıları vardır.

  The on-call doctor will be available between 2 am and 8 am.

  Nöbetçi doktor 02:00 ile 08:00 saatleri arasında müsait olacak.

  Between ile Bağlantılı Kelimeler