Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Beyond ne demek?

Beyond ne demek? Beyond ne anlama gelir? Beyond İngilizce örnek cümle. Beyond eş anlamlıları.

  beyond (adv)

  ...nın ötesine

  ...nın ötesinde
  beyond (prep)

  ...nın ötesinde

  ...nın ötesine

  Beyond (prep) ingilizce örnek cümle

  The village is beyond those trees.

  Köy şu ağaçların ötesinde.

  A beautiful lake lay just beyond the forest.

  Ormanın hemen ötesinde güzel bir göl uzanıyordu.

  There is a small town beyond the river.

  Nehrin ötesinde küçük bir kasaba var.

  Astronomy studies the universe beyond the Earth.

  Astronomi, Dünya'nın ötesindeki evreni inceler.

  The author's popularity reached well beyond German frontiers.

  Yazarın popülaritesi Alman sınırlarının çok ötesine ulaştı.

  The scale of the Amazon extends beyond its forest cover.

  Amazon'un çapı orman örtüsünün ötesine uzanıyor.

  His cancer has spread beyond the head and neck region.

  Kanseri baş ve boyun bölgesinin ötesine yayılmış.

  ...meyecek kadar

  ...yı aşar, ...nın ötesinde

  Beyond (prep) ingilizce örnek cümle

  The beauty of the scenery was beyond description.

  Manzaranın güzelliği tarif edilemezdi.

  The local economy in Hungary has now changed almost beyond recognition.

  Macaristan'daki yerel ekonomi artık neredeyse tanınmayacak kadar değişti.

  The switch on the wall was beyond the baby's reach.

  Duvardaki düğme bebeğin ulaşamayacağı bir yerdeydi.

  His guilt was proved beyond all doubt.

  Suçluluğu şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlandı.

  This was not my decision and eventually everything went beyond my control.

  Bu benim kararım değildi ve nihayetinde her şey kontrolüm dışına çıktı.

  An earthquake in the city could result in deaths beyond number.

  Şehirdeki bir deprem, sayılamayacak kadar çok ölüme neden olabilir.

  He is, beyond question, the best man for the job.

  O, şüphesiz, bu iş için en iyi adamdır.

  Beyond (prep) Preposition Kullanımları

  beyond border : sınırın ötesinde