Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Bizarre ne demek?

Bizarre ne demek? Bizarre ne anlama gelir? Bizarre İngilizce örnek cümle. Bizarre eş anlamlıları.

  bizarre (adj)

  tuhaf

  Bizarre (adj) ingilizce örnek cümle

  The High Court had ruled that the river should possess the same legal status as human beings (it may sound bizarre, but this ruling has happened before in places like New Zealand).

  Yüksek Mahkeme, nehrin insanlarla aynı yasal statüye sahip olması gerektiğine hükmetmiştir (bu çok tuhaf gelebilir, ancak bu karar Yeni Zelanda gibi yerlerde daha önce gerçekleşmiştir).

  Bizarre (adj) Collocations

  slightly bizarre : biraz tuhaf
  extremely bizarre : son derece tuhaf
  bizarre accident : tuhaf kaza
  bizarre coincidence : garip tesadüf
  bizarre episode : garip bölüm
  2 Örnek daha
  bizarre phenomenon : garip fenomen
  bizarre suggestion : garip öneri
  Daha az gör