Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Blood ne demek?

Blood ne demek? Blood ne anlama gelir? Blood İngilizce örnek cümle. Blood eş anlamlıları.

  blood (v)

  birine ilk deneyimini yaşatmak

  blood (n)

  kan

  Blood (n) ingilizce örnek cümle

  The most common blood type for humans is A.

  İnsanlarda en yaygın kan grubu A'dır.

  A call for 100 bottles of blood was answered promptly.

  100 şişe kan talebi derhal cevaplandı.

  Blood can absorb much more oxygen than can water.

  Kan, sudan çok daha fazla oksijen emebilir.

  Too much alcohol will raise your blood pressure.

  Çok fazla alkol kan basıncınızı yükseltir.

  soy

  kan bağı

  Blood (n) Collocations

  blood may cake : kan katılaşabilir
  blood may circulate : kan dolaşabilir
  blood may clot : kan pıhtılaşabilir
  blood may coagulate : kan pıhtılaşabilir
  blood may congeal : kan pıhtılaşabilir
  70 Örnek daha
  blood may course : kan akabilir/dolaşabilir
  blood may drain : kan süzülebilir
  blood may dribble : kan akabilir
  blood may drip : kan damlayabilir
  blood may flow : kan akabilir
  blood may freeze : kan donabilir
  blood may gush : kan fışkırabilir
  blood may ooze : kan sızabilir
  blood may pound : kan vurabilir (nabız gibi, kulağa vb.)
  blood may pulse : kan vurabilir
  blood may run : kan akabilir
  blood may rush : kan hızla akabilir
  blood may seep : kan sızabilir
  blood may soak : kan süzülebilir
  blood may spatter : kan sıçrayabilir
  blood may splash : kan sıçrayabilir
  blood may splatter : kan sıçrayabilir
  blood may spread : kan yayılabilir
  blood may spurt : kan fışkırabilir
  blood may stain : kan lekeleyebilir
  blood may stream : kan akabilir
  blood may surge : kan akın edebilir
  blood may trickle : kan damlayabilir/sızabilir
  blood may well : kan fışkırabilir
  collect blood : kan almak
  donate blood : kan bağışlamak
  draw blood : kan almak
  give blood : kan vermek
  lose blood : kan kaybetmek
  pump blood : kan pompalamak
  shed blood : kan dökmek
  spill blood : kan dökmek
  human blood : insan kanı
  noble blood : asil kan
  warm blood : sıcak kan
  fresh blood : taze kan
  clotted blood : pıhtılaşmış kan
  blood vessel : kan damarı
  blood work : kan tahlili
  blood pressure : kan basıncı / tansiyon
  blood group : kan grubu
  blood flow : kan akışı
  blood sugar : kan şekeri
  blood cell : kan hücresi
  blood sample : kan örneği
  blood loss : kan kaybı
  blood transfusion : kan nakli
  blood clot : kan pıhtısı
  normal blood pressure : normal kan basıncı
  elevated blood pressure : yüksek tansiyon
  raised blood pressure : yükseltilmiş tansiyon
  reduce blood pressure : kan basıncını düşürmek
  measure blood pressure : kan basıncını ölçmek
  increase blood pressure : kan basıncını artırmak
  low blood pressure : düşük tansiyon
  control blood pressure : kan basıncı kontrol etmek
  high blood pressure : yüksek tansiyon
  decrease blood pressure : kan basıncını düşürmek
  cheer blood pressure : neşe kan basıncı
  check blood pressure : kan basıncını kontrol etmek/ölçmek
  blood type : kan grubu
  white blood cell : beyaz kan hücresi / akyuvar
  red blood cell : kırmızı kan hücresi / alyuvar
  blood stream : kan dolaşımı
  flow of blood : kan akışı
  blood disorder : kan hastalığı
  bad blood : husumet / düşmanlık
  blood bank : kan bankası
  blood diamond : kanlı elmas
  cancer of the blood : kan kanseri
  Daha az gör

  Blood (n) Preposition Kullanımları

  in blood : kan içinde
  blood from : ...dan kan
  bad blood between : ... arasında husumet