Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Bond ne demek?

Bond ne demek? Bond ne anlama gelir? Bond İngilizce örnek cümle. Bond eş anlamlıları.

  bond (v)

  yapıştırmak

  bağ kurmak

  bağlanmak
  bond (n)

  bağ

  ilişki, ilişik, irtibat

  Bond (n) ingilizce örnek cümle

  The bond between a mother and her child is filled with unconditional affection.

  Bir anne ile çocuğu arasındaki bağ koşulsuz sevgiyle doludur.

  bono

  senet, tahvil, teminat, sözleşme

  Bond (n) ingilizce örnek cümle

  Investing in government bonds can provide a stable source of income.

  Devlet tahvillerine yatırım yapmak istikrarlı bir gelir kaynağı sağlayabilir

  Bond (n) Collocations

  bond may exist : bağ mevcut olabilir
  bond may link : bağ birleştirebilir
  break bond : arkadaşlığı kopmak
  buy bond : tahvil almak
  cash bond : senet yapmak
  14 Örnek daha
  create bond : bağ oluşturmak
  develop bond : bağ geliştirmek
  form bond : bağ oluşturmak
  have bond : bağ kurmak
  redeem bond : senedi (bedelini vererek) geri almak
  strengthen bond : bağı güçlendirmek
  weaken bond : bağ/ilişki zayıfla(t)mak
  close bond : yakın bağ
  common bond : ortak bağ(his)
  special bond : özel bağ
  strong bond : güçlü bağ
  bail bond : kefalet senedi
  chemical bond : kimyasal bağ
  social bond : sosyal bağ
  Daha az gör

  Bond (n) Preposition Kullanımları

  bond between : ... arasındaki bağ