Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Broad ne demek?

Broad ne demek? Broad ne anlama gelir? Broad İngilizce örnek cümle. Broad eş anlamlıları.

  broad (n)

  karı

  kadın, hatun
  broad (adj)

  geniş

  genişliğinde, enli

  Broad (adj) ingilizce örnek cümle

  Alfred Nobel had broad cultural interests.

  Alfred Nobel'in geniş kültürel ilgileri vardı.

  kapsamlı

  yaygın, genel

  Broad (adj) Collocations

  overly broad : oldukça geniş, kapsamlı
  reasonably broad : makul derecede geniş, kapsamlı
  relatively broad : nispeten geniş
  sufficiently broad : yeterince geniş, kapsamlı
  unusually broad : alışılmadık derecede geniş, kapsamlı
  104 Örnek daha
  extremely broad : son derece geniş
  fairly broad : hayli geniş, kapsamlı
  broad enough : yeterince geniş
  broad accent : yaygın aksan
  broad acceptance : yaygın kabul
  broad agenda : kapsamlı gündem
  broad agreement : genel anlaşma
  broad aim : geniş amaç
  broad alliance : kapsamlı ortaklık
  broad appeal : geniş talep
  broad arc : geniş kavis
  broad area : geniş alan
  broad array : geniş çeşitlilik
  broad aspect : kapsamlı yön
  broad assessment : geniş değerlendirme
  broad audience : geniş kitleler
  broad avenue : geniş bulvar
  broad back : geniş sırt
  broad background : geniş / kapsamlı geçmiş
  broad base : geniş temel
  broad boulevard : geniş bulvar
  broad brow : geniş alın
  broad category : genel sınıflama
  broad chest : geniş göğüs
  broad classification : kapsamlı sınıflandırma
  broad coalition : kapsamlı koalisyon
  broad comparison : kapsamlı karşılaştırma
  broad concept : kapsamlı kavram
  broad conception : kapsamlı fikir
  broad connotation : kapsamlı yan anlam
  broad consensus : yaygın oy birliği
  broad constituency : geniş seçim bölgesi
  broad context : kapsamlı bağlam
  broad correlation : kapsamlı ilişkilendirme
  broad cross section : geniş kesit
  broad curriculum : kapsamlı müfredat
  broad daylight : tam günışığı
  broad definition : geniş tanım
  broad difference : büyük fark
  broad discussion : kapsamlı tartışma
  broad distinction : kapsamlı ayrım
  broad distribution : geniş dağıtım
  broad division : geniş bölme
  broad expanse : alabildiğine geniş
  broad focus : geniş odak
  broad forehead : geniş alın
  broad framework : geniş çerçeve
  broad gauge : geniş hacim
  broad generalization : yaygın genelleme
  broad grin : kocaman sırıtış
  broad guideline : kapsamlı kılavuz
  broad heading : kapsamlı başlık
  broad hint : kapsamlı ipucu
  broad implication : kapsamlı çıkarım
  broad indication : kapsamlı gösterge
  broad interest : geniş ilgi
  broad interpretation : kapsamlı yorum
  broad knowledge : engin bilgi
  broad mandate : kapsamlı yetki
  broad market : kapsamlı piyasa
  broad measure : geniş ölçek
  broad mix : kapsamlı karışım
  broad objective : kapsamlı amaç
  broad outline : kapsamlı taslak
  broad outlook : kapsamlı bakış açısı
  broad overview : geniş bakış
  broad picture : kapsamlı resim
  broad plateau : geniş plato
  broad principle : kapsamlı prensip
  broad programme : kapsamlı program
  broad range : geniş yelpazede
  broad recommendation : kapsamlı öneri
  broad reform : kapsamlı yenilik
  broad repertoire : geniş repertuvar
  broad representation : geniş temsil
  broad river : geniş nehir
  broad road : geniş yol
  broad scope : geniş kapsam
  broad selection : kapsamlı seçim
  broad sense : geniş anlam
  broad set : kapsamlı set, takım
  broad shoulder : geniş omuz
  broad similarity : geniş benzerlik
  broad smile : kocaman gülümseme
  broad span : geniş süre/mesafe
  broad spectrum : geniş spektrum
  broad staircase : geniş merdiven
  broad strategy : kapsamlı strateji
  broad street : geniş cadde
  broad stripe : geniş şerit
  broad support : kapsamlı destek
  broad survey : kapsamlı anket
  broad tendency : geniş eğilim
  broad term : kapsamlı terim
  broad theme : kapsamlı tema
  broad topic : kapsamlı konu
  broad understanding : geniş anlayış
  broad valley : geniş vadi
  broad variety : geniş çeşitlilik
  broad view : geniş görüş
  broad vision : geniş görüş
  a broad array of : envaiçeşit ...
  a broad range of : birçok farklı ...
  a broad variety of : çok çeşitli ...
  Daha az gör