Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Capital ne demek?

Capital ne demek? Capital ne anlama gelir? Capital İngilizce örnek cümle. Capital eş anlamlıları.

  capital (n)

  başkent

  hükûmet merkezi

  Capital (n) ingilizce örnek cümle

  Paris is the capital of France.

  Paris, Fransa'nın başkentidir.

  The capital city of England is London.

  İngiltere'nin başkenti Londra'dır.

  An earthquake hit the capital, causing panic among the population.

  Bir deprem başkenti vurdu ve nüfus arasında paniğe neden oldu.

  büyük harf

  Capital (n) ingilizce örnek cümle

  The teacher wrote the word in capitals on the board.

  Öğretmen kelimeyi büyük harflerle tahtaya yazdı.

  sermaye

  kapital, anapara

  Capital (n) ingilizce örnek cümle

  The man didn't have enough capital to open his own business.

  Adamın kendi işini açacak kadar sermayesi yoktu.

  They needed capital to start a new business.

  Yeni bir iş kurmak için sermayeye ihtiyaçları vardı.

  The company has enough capital to build a second factory.

  Şirketin ikinci bir fabrika kurmak için yeterli sermayesi var.

  Capital (adj) Collocations

  accumulate capital : sermaye biriktirmek
  acquire capital : sermaye kazanmak
  allocate capital : sermaye ayırmak
  amass capital : sermaye biriktirmek
  attract capital : sermaye çekmek
  33 Örnek daha
  borrow capital : sermaye borç almak
  expend capital : sermaye harcamak
  free capital : sermaye sağlamak
  generate capital : sermaye üretmek
  have capital : sermayeye sahip olmak
  invest capital : sermaye yatırmak
  provide capital : sermaye sağlamak
  put capital : sermaye koymak
  raise capital : sermayeyi artırmak
  release capital : sermaye sağlamak
  sink capital : sermaye yatırmak
  unlock capital : sermaye sağlamak
  cultural capital : kültürel sermaye
  great capital : büyük başkent
  human capital : beşeri sermaye
  intellectual capital : fikri sermaye
  major capital : ana başkent
  political capital : politik sermaye
  private capital : özel sermaye
  provincial capital : eyalet başkenti
  regional capital : bölgesel başkent
  social capital : toplum sermayesi
  state capital : eyalet başkenti
  working capital : döner sermaye
  fixed capital : sabit sermaye
  foreign capital : yabancı sermaye
  financial capital : mali sermaye
  start-up capital : açılış sermayesi
  put up capital : sermaye koymak
  tie up capital : sermaye bağlamak
  free up capital : sermaye sağlamak
  capital flight : sermaye kaçışı
  growth capital : gelişim sermayesi
  Daha az gör
  capital (adj)

  büyük harf

  büyük (suç)

  ciddi

  Capital (adj) Collocations

  capital accumulation : sermaye birikimi
  capital asset : sabit sermaye
  capital budget : sermaye bütçesi
  capital city : başkent
  capital cost : sermaye maliyeti
  30 Örnek daha
  capital crime : ölüm suçu
  capital distribution : sermaye dağılımı
  capital expenditure : sermaye masrafı
  capital expense : sermaye gideri
  capital export : sermaye ihracı
  capital flow : sermaye akışı
  capital goods : sermaye malları
  capital grant : sermaye yardımı
  capital income : sermaye geliri
  capital injection : sermaye enjeksiyonu
  capital investment : sermaye yatırımı
  capital letter : büyük harf
  capital market : sermaye piyasası
  capital mobility : sermaye hareketliliği
  capital murder : suçu ölüm olan cinayet
  capital offence : ölüm suçu
  capital outlay : sermaye harcaması
  capital project : sermaye projesi
  capital punishment : ölüm cezası, idam
  capital receipt : ödenmiş sermaye
  capital repayment : sermaye geri ödemesi
  capital requirement : sermaye gereksinimi
  capital reserve : sermaye kaynağı
  capital resource : sermaye kaynağı
  capital spending : sermaye harcaması
  capital stock : sermaye stoku
  capital sum : sermaye miktarı
  capital tax : sermaye vergisi
  capital transfer : sermaye aktarımı
  abolish the capital punishment : idamı kaldırmak
  Daha az gör