Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Careful ne demek?

Careful ne demek? Careful ne anlama gelir? Careful İngilizce örnek cümle. Careful eş anlamlıları.

  careful (adj)

  dikkatli

  tedbirli, özenli, itinalı

  Careful (adj) ingilizce örnek cümle

  A successful business is built on careful financial management.

  Başarılı bir işletme, dikkatli bir finansal yönetim üzerine kuruludur.

  A careful observation will show you the difference.

  Dikkatli bir gözlem size farkı gösterecektir.

  Careful (adj) Collocations

  awfully careful : son derece dikkatli
  particularly careful : özellikle dikkatli
  slightly careful : biraz dikkatli
  especially careful : özellikle dikkatli
  extremely careful : son derece dikkatli
  22 Örnek daha
  careful aim : dikkatli amaç
  careful analysis : dikkatli analiz
  careful assessment : dikkatli değerlendirme
  careful attention : büyük itina
  careful balance : hassas denge
  careful check : dikkatli kontrol
  careful consideration : dikkatli/özenli düşünce
  careful definition : dikkatli/özenli tanım
  careful driver : dikkatli sürücü
  careful examination : dikkatli inceleme
  careful management : dikkatli yönetim
  careful measurement : dikkatli ölçüm
  careful monitoring : dikkatli izleme
  careful note : dikkatli not
  careful observation : dikkatli gözlem
  careful observer : dikkatli gözlemci
  careful planning : dikkatli planlama
  careful step : dikkatli adım
  careful supervision : dikkatli denetim
  careful thought : dikkatli düşünce
  make sb careful : dikkatli ol
  be careful not to wake up : uyandırmamaya dikkat etmek
  Daha az gör

  Careful (adj) Preposition Kullanımları

  careful of : dikkatli
  careful about : …konusunda dikkatli
  careful with : …konusunda dikkatli