Yükleniyor...
Catholic [Adj] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Catholic (Adj) ne demek?

Catholic (Adj) ne anlama gelir? Catholic ne demektir? Catholic İngilizce örnek cümle.

  Catholic (n)

  Katolik (Hristiyanlıkla ilgili)

  Catholic (adj) Collocations

  become Catholic : Katolik olmak
  faithful Catholic : inançlı Katolik
  catholic (adj)

  katolik

  açık fikirli

  liberal

  Catholic (adj) Collocations

  catholic belief : Katolik inancı
  catholic church : Katolik kilisesi
  catholic education : katolik eğitim
  catholic identity : katolik kimliği
  catholic point of view : katolik bakış açısı