Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Central ne demek?

Central ne demek? Central ne anlama gelir? Central İngilizce örnek cümle. Central eş anlamlıları.

  central (adj)

  merkezi

  orta, ana, esas

  Central (adj) ingilizce örnek cümle

  Rwanda is a small country in central Africa.

  Ruanda, orta Afrika'da küçük bir ülkedir.

  Central (adj) Collocations

  absolutely central : tamamen merkezi
  central aim : ana amaç
  central area : merkezi bölge
  central authority : merkezi otorite
  central bank : merkez bankası
  35 Örnek daha
  central banking : merkez bankacılık
  central belief : ana/temel inanç
  central character : merkezi karakter
  central claim : ana/asıl iddia
  central component : ana bileşen
  central concept : önde gelen kavram
  central core : ana çekirdek
  central demand : ana talep
  central dilemma : ana ikilem
  central dogma : merkezi dogma
  central feature : belli başlı özellik
  central focus : merkezi odak noktası
  central government : merkezi hükümet
  central heating : kalorifer
  central idea : ana fikir
  central importance : merkezi/ana önem
  central issue : temel sorun
  central library : merkezi kütüphane
  central location : merkezi konum
  central organ : merkez organ
  central part : temel parça, orta kısım
  central point : merkezi nokta
  central position : merkezi konum
  central problem : temel sorun
  central proposition : merkezi teklif
  central question : temel soru
  central role : merkezi rol
  central task : önemli görev
  central theme : ana fikir
  central topic : esas konu
  central zone : merkezi bölge
  central concern : merkezi kaygı
  central control : merkezi kontrol
  central tenet : temel ilke
  Central Asia : Orta Asya
  Daha az gör

  Central (adj) Preposition Kullanımları

  central to : ...için çok önemli/merkez