Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Challenge ne demek?

Challenge ne demek? Challenge ne anlama gelir? Challenge İngilizce örnek cümle. Challenge eş anlamlıları.

  challenge (v)

  karşı çıkmak

  sorgulamak, zora sokmak, doğruluğunu tartışmak

  meydan okumak

  kafa tutmak, düelloya davet etmek, boy ölçüşmek

  Challenge (v) ingilizce örnek cümle

  We invited our sister school to challenge us in the swimming championships.

  Kardeş okulumuzu yüzme şampiyonasında bize meydan okumaya davet ettik.

  He challenged me to play another table tennis game.

  İkinci bir masa tenisi oyunu oynamada bana meydan okudu.

  Challenge (n) Collocations

  case may challenge : dava itiraz edebilir
  movement may challenge : hareket zor gelebilir
  challenge assertion : iddiayı sorgulamak
  challenge assumption : varsayımı sorgulamak
  challenge authority : yetkiyi sorgulamak/karşı koymak
  44 Örnek daha
  challenge belief : inancı zayıflatmak/sorgulamak
  challenge claim : iddiayı sorgulamak
  challenge competence : yetkinliği sorgulamak
  challenge conception : anlayışı değiştirmek
  challenge convention : sözleşmeyi( e) reddetmek/karşı çıkmak
  challenge credibility : güvenilirliği yıkmak/azaltmak
  challenge decision : karara karşı çıkmak
  challenge detention : gözaltına itiraz etmek
  challenge dogma : doktrini/fikri sorgulamak
  challenge dominance : hakimiyete karşı çıkmak
  challenge establishment : ileri gelenlere karşı çıkmak
  challenge finding : bulguları sorgulamak
  challenge hierarchy : hiyerarşiye/aşamaya itiraz etmek
  challenge idea : fikre/düşünceye meydan okumak
  challenge ideology : ideolojiyi sorgulamak
  challenge interpretation : yoruma itiraz etmek
  challenge legality : yasaya uygunluğu sorgulamak
  challenge limit : sınırı değerlendirmek
  challenge logic : mantığı sorgulamak
  challenge monopoly : tekele kafa tutmak
  challenge myth : söylentiyi/efsaneyi sorgulamak
  challenge norm : kuralı hiçe saymak
  challenge notion : düşünceye karşı çıkmak
  challenge orthodoxy : tutuculuğa/inanca karşı çıkmak
  challenge perception : algıyı sorgulamak
  challenge practice : uygulamayı sorgulamak
  challenge preconception : ön yargıyı(a) kırmak/karşı çıkmak
  challenge prejudice : ön yargıyla mücadele etmek
  challenge prerogative : ayrıcalığa karşı çıkmak
  challenge racism : ırkçılığa karşı çıkmak
  challenge regime : rejimi eleştirmek
  challenge stereotype : basmakalıp görüşü reddetmek
  challenge supremacy : üstünlüğü reddetmek
  challenge theory : teoriyi test etmek/sorgulamak
  challenge thesis : iddiayı reddetmek
  challenge tradition : geleneğe karşı çıkmak
  challenge validity : geçerliliği sorgulamak
  challenge view : fikre/görüşe meydan okumak
  challenge will : vasiyetnameye itiraz etmek
  challenge wisdom : hikmetini/aklını sorgulamak
  challenge continually : sürekli meydan okumak
  challenge effectively : etkili bir şekilde meydan oku
  challenge repeatedly : art arda meydan okumak
  challenge vigorously : şiddetle bir şeyin doğruluğunu sormak
  Daha az gör

  Challenge (n) Preposition Kullanımları

  challenge on : ...konusunda meydan okumak
  challenge for : ...ya meydan okumak
  challenge (n)

  zorluk

  engel, sorun, zor durum

  Challenge (n) ingilizce örnek cümle

  The biggest challenge to his debate strategy was the lack of significant support.

  Tartışma stratejisinin önündeki en büyük zorluk, önemli bir desteğin olmamasıydı.

  meydan okuma

  Challenge (n) Collocations

  challenge may arise : engel ortaya çıkabilir
  challenge may confront : zorlukla yüz yüze gelinebilir
  challenge may exist : engel var olabilir
  challenge may face : engelle karşılaşılabilir
  challenge may lie : engel bulunabilir/uzanabilir
  37 Örnek daha
  challenge may remain : engel sürebilir
  accept challenge : meydan okumayı kabul etmek
  address challenge : engele/soruna değinmek
  answer challenge : itirazları cevaplamak
  confront challenge : zorlukla karşılaşmak
  constitute challenge : meydan okuma oluşturmak
  create challenge : zorluk yaratmak
  face challenge : engelle karşılaşmak
  meet challenge : zorluğu gidermek
  offer challenge : sorun yaratmak
  overcome challenge : meydan okumayı aşmak
  pose challenge : engel oluşturmak
  represent challenge : zorluk oluşturmak
  seek challenge : meydan okuma
  solve challenge : sorunu/zor durumu gidermek
  withstand challenge : engele karşı koymak
  big challenge : büyük zorluk
  constitutional challenge : anayasal görev
  daunting challenge : göz korkutucu sorun
  great challenge : büyük sorun
  huge challenge : büyük sorun, engel
  key challenge : ana /temel engel/zorluk
  main challenge : başlıca sorun, engel
  major challenge : temel engel
  new challenge : yeni mücadele
  serious challenge : ciddi sorun/engel
  significant challenge : önemli zorluk/sorun
  technological challenge : teknolojik zorluk
  tough challenge : zorlu engel
  unique challenge : eşsiz meydan okuma
  fresh challenge : yeni meydan okuma
  future challenge : gelecekteki meydan okuma
  enormous challenge : büyük meydan okuma
  environmental challenge : çevresel zorluk
  continuing challenge : devam eden meydan okuma
  present challenge : zorluk çıkarmak
  respond to challenge : meydan okumaya cevap vermek
  Daha az gör

  Challenge (n) Preposition Kullanımları

  challenge from : meydan okumak
  challenge to : ...için zorluk
  challenge with : ...da zorluk