Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Chance ne demek?

Chance ne demek? Chance ne anlama gelir? Chance İngilizce örnek cümle. Chance eş anlamlıları.

  chance (adj)

  tesadüfi

  Chance (adj) ingilizce örnek cümle

  Regular examinations increase the chances of catching breast cancer in its early stages.

  Düzenli muayeneler, erken aşamalarda meme kanserine yakalama şansını arttırır.

  Chance (n) Collocations

  chance acquaintance : tesadüfi tanışıklık
  chance conversation : tesadüfi görüşe
  chance discovery : tesadüfi keşif
  chance encounter : şansla karşılaşma
  chance meeting : tesadüfi buluşma
  2 Örnek daha
  chance mutation : tesadüfi dönüşüm
  chance remark : tesadüfi görüş
  Daha az gör
  chance (v)

  riske girmek

  göze almak, tehlikeye atmak

  şans eseri olmak

  tesadüf etmek, rast gelmek

  Chance (n) Collocations

  chance look : ifade araştırmak
  chance luck : şansını denemek
  chance peek : gözetlemeyi denemek
  chance (n)

  şans

  talih, kısmet

  Chance (n) ingilizce örnek cümle

  Each participant was given a chance to take part in the game, but some decided to sit out.

  Her katılımcıya oyuna katılma şansı verildi, ancak bazıları oturmaya karar verdi.

  We were on the same train by chance.

  Tesadüfen aynı trendeydik.

  She missed her chance to see the famous singer.

  Ünlü şarkıcıyı görme şansını kaçırdı.

  The prince gave up his royal title, so he lost his chance to rule the country.

  Prens kraliyet unvanından vazgeçti, bu yüzden ülkeyi yönetme şansını kaybetti.

  olasılık

  sans, ihtimal

  Chance (n) ingilizce örnek cümle

  Early detection can increase the chance of beating cancer.

  Erken teşhis, kanseri yenme olasılığını artırabilir.

  If by any chance it should rain, he won't come.

  Bir ihtimal yağmur yağarsa, o gelmeyecek.

  There is always a chance that the body will reject the transplant.

  Vücudun nakli reddetme olasılığı her zaman vardır.

  risk

  tehlike, şans

  Chance (n) Collocations

  chance may arise : şans ortaya çıkabilir
  chance may come : fırsat çıkabilir
  afford chance : şans vermek
  assess chance : şansı değerlendirmek
  await chance : fırsat beklemek
  97 Örnek daha
  blow chance : şansı kaybetmek
  boost chance : şansı arttırmak
  compromise chance : şans teşkil etmek
  create chance : şans yaratmak
  decrease chance : şansı/olasılığı azalmak
  deny chance : şansı reddetmek
  deserve chance : şansı/fırsatı hak etmek
  destroy chance : şansı yok etmek
  eliminate chance : şansı yok etmek
  end chance : şansı sonlandırmak
  enhance chance : şansı arttırmak
  enjoy chance : şansın tadını çıkarmak
  fancy chance : şans istemek
  forfeit chance : şansı kaybetmek
  get chance : şansı yakalamak/fırsat bulmak
  give chance : şans vermek
  grab chance : şansı yakalamak
  grasp chance : şansı yakalamak
  have chance : şansa sahip olmak
  hurt chance : şansı ziyan etmek
  improve chance : şansı artırmak
  increase chance : ihtimali artırmak
  jeopardize chance : şansı tehlikeye atmak
  kill chance : şansı öldürmek
  lessen chance : şansını azaltmak
  lose chance : şansını kaybetmek
  make chance : şans vermek
  maximize chance : şansı artırmak
  minimize chance : şansı en aza indirmek
  miss chance : fırsatı kaçırmak
  offer chance : şans vermek
  prejudice chance : şansı zayflatmak
  provide chance : şans vermek
  rate chance : şans olarak görmek
  reduce chance : olasılığı azaltmak
  relish chance : şansın tadını çıkarmak
  risk chance : şansı riske atmak
  ruin chance : şansı mahvetmek
  scupper chance : şansı mahvetmek
  seize chance : şansı değerlendirmek
  spoil chance : şansı berbat etmek
  spot chance : şansı değerlendirmek
  squander chance : şansı boşa harcamak
  stand chance : şansa bırakmak
  take chance : şansını denemek
  waste chance : şansını israf etmek
  last chance : son şans
  fifty-fifty chance : yarı yarıya şans
  big chance : büyük şans
  clear chance : belirgin şans
  clear-cut chance : net şans
  decent chance : yeterli şans
  golden chance : altın şans
  good chance : iyi şans, olasılık
  great chance : büyük şans
  happy chance : mutlu şans
  high chance : yüksek şans
  ideal chance : mükemmel şans
  legitimate chance : meşru şans
  little chance : az şans
  lucky chance : acemi şansı
  mere chance : sadece şans
  merest chance : en büyük şans
  minimal chance : en az şans
  only chance : tek şans
  pure chance : saf şans
  random chance : rastlantısal şans
  rare chance : nadir şans
  real chance : gerçek şans
  realistic chance : gerçekçi olasılık
  reasonable chance : makul şans
  remote chance : uzak şans
  sheer chance : kesin şans
  slender chance : ince şans
  slight chance : küçük bir ihtimal
  slim chance : zayıf şans
  solid chance : sağlam olasılık
  sporting chance : yeterli kazanma şansı
  strong chance : güçlü şans
  unique chance : benzersiz şans
  unlucky chance : şanssız şans
  wonderful chance : harika şans
  fair chance : güzel şans
  equal chance : eşit şans
  final chance : son şans
  outside chance : çok küçük bir ihtimal
  electoral chance : seçim şansı
  excellent chance : mükemmel şans
  educational chance : eğitim şansı
  million-to-one chance : milyona bir şans
  jump at chance : şans yakalamk
  leave to chance : şansa bırakmak
  pass up chance : fırsatı tepmek
  low chance : düşük şans
  give a second chance : ikinci bir şans vermek
  second chance : ikinci şans
  fighting chance : başarı şansı
  Daha az gör

  Chance (n) Preposition Kullanımları

  by chance : şans eseri
  chance for : …için şans
  by any chance : bir ihtimal
  chance of : … şansı, ihtimali