Yükleniyor...
Characteristic [Adj] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Characteristic (Adj) ne demek?

Characteristic (Adj) ne anlama gelir? Characteristic ne demektir? Characteristic İngilizce örnek cümle.

  characteristic (n)

  özellik

  nitelik, vasıf, karakter

  Characteristic (adj) Collocations

  compare characteristic : karakteristiği karşılaştırmak
  display characteristic : özellik sergilemek
  exhibit characteristic : özellik sergilemek
  have characteristic : özelliği olmak
  identify characteristic : karakteristiği tanımlamak
  27 Örnek daha
  possess characteristic : özelliğe sahip olmak
  share characteristic : özellik paylaşmak
  behavioural characteristic : davranış özellikleri
  biological characteristic : biyolojik özellik
  chief characteristic : ana özellik
  common characteristic : ortak özellik
  cultural characteristic : kültürel özellik
  demographic characteristics : demografik özellikler
  important characteristic : önemli özellik
  individual characteristics : bireysel özellikler
  key characteristic : kilit özellik
  main characteristics : temel nitelikler
  physical characteristics : fiziksel özellikler
  salient characteristic : belli başlı özellik
  special characteristic : özel özellik
  unique characteristic : eşsiz özellik
  dominant characteristic : baskın özellik
  essential characteristic : temel özellik
  distinctive characteristic : ayırt edici özellik
  distinguishing characteristic : ayırt edici özellik
  basic characteristic : temel özellik
  inherited characteristic : kalıtsal özellik
  defining characteristic : tanımlayıcı özellik
  identifying characteristic : belirleyici özellik
  certain characteristics : belli özellikler
  similar characteristics : benzer özellikler
  specific characteristic : belli özellik
  Daha az gör
  characteristic (adj)

  karakteristik

  ayırt edici, tipik

  Characteristic (adj) Collocations

  entirely characteristic : tamamen karakteristik
  characteristic example : karakteristik örnek
  characteristic feature : karakteristik özellikler
  characteristic symptom : karakteristik semptom
  characteristic trait : karakteristik özellik

  Characteristic (adj) Preposition Kullanımları

  characteristic of : ...nın özelliği