Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Civil ne demek?

Civil ne demek? Civil ne anlama gelir? Civil İngilizce örnek cümle. Civil eş anlamlıları.

  civil (adj)

  sivil

  askeri olmayan

  medeni

  uygar

  kibar

  nazik

  Civil (adj) Collocations

  perfectly civil : mükemmel derecede sivil
  remarkably civil : dikkat çekici derecede sivil
  extremely civil : son derece sivil/kibar
  civil authority : sivil otorite
  civil case : hukuk davası
  19 Örnek daha
  civil claim : hukuk davası, sivil mahkemede açılan dava
  civil code : medeni kanun
  civil complaint : kamu şikayeti
  civil conflict : sivil çatışma
  civil disobedience : sivil itaatsizlik
  civil disorder : sivil bozukluk
  civil disturbance : toplumsal kargaşa, sivil ayaklanma
  civil engineer : inşaat mühendisi
  civil engineering : inşaat mühendisliği
  civil law : medeni hukuk
  civil liberties : medeni özgürlükler
  civil right : sivil hak
  civil servant : kamu personeli
  civil service : kamu hizmeti
  civil society : sivil toplum
  civil strife : iç kargaşa
  civil unrest : sivil itaatsizlik/huzursuzluk
  civil war : iç savaş
  civil society : sivil toplum
  Daha az gör