Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Compare ne demek?

Compare ne demek? Compare ne anlama gelir? Compare İngilizce örnek cümle. Compare eş anlamlıları.

  compare (v)

  karşılaştırmak

  karşılaştırma yapmak, kıyaslamak

  Compare (v) ingilizce örnek cümle

  Don't compare your children with others.

  Çocuklarınızı başkalarıyla kıyaslamayın.

  We will compare this system to the other systems in the market and consider whether it makes sense for the company.

  Bu sistemi piyasadaki diğer sistemlerle karşılaştıracağız ve şirket için mantıklı olup olmadığını değerlendireceğiz.

  The police compared the fingerprints on the gun with those on the door.

  Polis, silahtaki parmak izlerini kapıdaki parmak izleriyle karşılaştırdı.

  Compare (v) Collocations

  study may compare : çalışma karşılaştırılabilir
  compare characteristic : karakteristiği karşılaştırmak
  compare data : verileri karşılaştırmak
  compare difference : farkı karşılaştırmak
  compare effect : etkiyi karşılaştırmak
  19 Örnek daha
  compare effectiveness : etkinliği karşılaştırmak
  compare estimate : tahmini karşılaştırmak
  compare frequency : frekansı karşılaştır
  compare incidence : oranı karşılaştırmak
  compare merit : liyakati karşılaştır
  compare note : belgeyi karşılaştırjmak
  compare price : fiyat karşılaştırmak
  compare schedule : programı karşılaştırmak
  compare score : puanı karşılaştırmak
  compare size : boyutu karşılaştırmak
  compare accurately : doğru şekilde karşılaştırmak
  compare closely : yakından karşılaştırmak
  compare constantly : sürekli karşılaştırmak
  compare directly : doğrudan karşılaştırmak
  compare easily : kolayca karşılaştırmak
  compare favourably : uygun olarak karşılaştırmak
  compare systematically : sistematik olarak karşılaştır
  compare unfavourably : kalitesizce karşılaştırmak
  compare well : iyi karşılaştırmak
  Daha az gör

  Compare (v) Preposition Kullanımları

  compare with : ...ile karşılaştırmak
  as compared to : … ile karşılaştırıldığında
  as compared with : … ile karşılaştırıldığında
  when compared to : … ile karşılaştırıldığında
  when compared with : … ile karşılaştırıldığında
  3 Örnek daha
  compared with : … ile karşılaştırıldığında
  compare to : ...ile karşılaştırmak
  compared to : … ile karşılaştırıldığında
  Daha az gör