Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Component ne demek?

Component ne demek? Component ne anlama gelir? Component İngilizce örnek cümle. Component eş anlamlıları.

  component (n)

  bileşen

  parça, etken, unsur

  Component (n) ingilizce örnek cümle

  The components of this equipment are easily replaceable.

  Bu ekipmanın bileşenleri kolayca değiştirilebilir.

  Education is often a key component of a community development plan.

  Eğitim genellikle bir topluluk geliştirme planının önemli bir bileşenidir.

  Sutures are often vital components in recovering from an injury.

  Dikişler genellikle bir yaralanmanın iyileşmesinde hayati bileşenlerdir.

  Water is also a key component in any good kidney stone diet.

  Su ayrıca herhangi bir iyi böbrek taşı diyetinde önemli bir bileşendir.

  Component (n) Collocations

  add component : bileşen eklemek
  assemble component : bileşeni birleştirmak
  include component : bileşen içermek
  incorporate component : bileşeni birleştirmek
  manufacture component : bileşen üretmek
  22 Örnek daha
  active component : faal bileşen
  central component : ana bileşen
  chemical component : kimyasal bileşen
  common component : ortak bileşen
  crucial component : önemli bileşen
  important component : önemli bileşen
  individual component : bireysel bileşen
  integral component : ayrılmaz bileşen
  key component : önemli bileşen
  main component : ana bileşen
  major component : ana parça/bileşen
  necessary component : gerekli bileşen
  separate component : ayrı bileşen
  structural component : yapısal bileşen
  vital component : hayati bileşen
  genetic component : genetik bileşen
  essential component : gerekli bileşen
  electronic component : elektronik bileşen
  fundamental component : temel bileşen
  basic component : temel bileşen
  component part : bileşen parçası
  indispensable component : vazgeçilmez bileşen
  Daha az gör

  Component (n) Preposition Kullanımları

  component in : ...da bileşen
  component of : ...nın bileşeni