Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Composition ne demek?

Composition ne demek? Composition ne anlama gelir? Composition İngilizce örnek cümle. Composition eş anlamlıları.

  composition (n)

  beste

  kompozisyon

  bileşim

  oluşum, karışım, birleştirme

  Composition (n) ingilizce örnek cümle

  The chemical composition of water is two hydrogen atoms and one oxygen atom.

  Suyun kimyasal bileşimi iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomudur.

  Composition (n) Collocations

  composition may change : kompozisyon değişebilir
  composition may differ : kompozisyon farklı olabilir
  alter composition : bileşimi değiştirmek
  change composition : yapıyı değiştirmek
  create composition : beste oluşturmak
  22 Örnek daha
  determine composition : kompozisyonu belirlemek
  do composition : kompozisyon oluşturmak
  measure composition : kompozisyonu değerlendirmek
  study composition : kompozisyon çalışmak
  write composition : kompozisyon yazmak
  abstract composition : soyut kompozisyon
  chemical composition : kimyasal bileşim
  Classical composition : Klasik kompozisyon
  demographic composition : demografik kompozisyon
  instrumental composition : enstrümantal kompozisyon
  literary composition : edebi kompozisyon
  musical composition : müzikal kompozisyon
  original composition : orijinal kompozisyon
  perfect composition : mükemmel kompozisyon
  pictorial composition : resimsel kompozisyon
  precise composition : kusursuz kompozisyon
  social composition : sosyal kompozisyon
  formal composition : resmi kompozisyon
  poetic composition : şiirsel kompozisyon
  household composition : ev kompozisyonu
  mineralogical composition : mineralojik kompozisyon
  overall composition : genel kompozisyon
  Daha az gör