Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Concept ne demek?

Concept ne demek? Concept ne anlama gelir? Concept İngilizce örnek cümle. Concept eş anlamlıları.

  concept (n)

  kavram

  fikir, anlayış, prensip

  Concept (n) ingilizce örnek cümle

  The cell theory is one of the fundamental unifying concepts of biology.

  Hücre teorisi, biyolojinin temel birleştirici kavramlarından biridir.

  Infinity is an abstract concept used to describe something that is endless or boundless.

  Sonsuzluk, sonsuz veya sınırsız olan bir şeyi tanımlamak için kullanılan soyut bir kavramdır.

  The concept of a fuel cell is not new.

  Bir yakıt hücresi kavramı yeni değildir.

  Concept (n) Collocations

  advance concept : kavramı geliştirmek
  apply concept : kavrama alışmak/kullanmak
  defile concept : fikri karalamak
  define concept : kavramı tanımlamak
  develop concept : konsept geliştirmek
  38 Örnek daha
  discuss concept : kavramı tartışmak
  embrace concept : fikri kabul etmek
  explain concept : kavramı açıklamak
  explore concept : kavramı keşfetmek
  formulate concept : kavramı formüle etmek
  frame concept : şekillendirmek
  grasp concept : bir fikri kavramak
  have concept : fikir sahibi olmak
  illustrate concept : kavramı tasvir etmek
  introduce concept : kavramı tanıtmak
  invent concept : fikir bulmak
  popularize concept : kavramı popülerleştirmek
  refine concept : kavramını iyileştirmek
  reinforce concept : fikri güçlendirmek
  understand concept : kavramı anlamak
  alien concept : farklı kavram
  ambiguous concept : belirsiz kavram
  broad concept : kapsamlı kavram
  central concept : önde gelen kavram
  complex concept : karmaşık kavram
  historical concept : tarihsel kavram
  important concept : önemli kavram
  innovative concept : yenilikçi konsept
  key concept : ana kavram
  mathematical concept : matematiksel kavram
  novel concept : yeni konsept
  original concept : orijinal kavram
  religious concept : dini kavram
  revolutionary concept : devrimci kavram
  scientific concept : bilimsel kavram
  theoretical concept : kuramsal kavram
  useful concept : yararlı kavram
  essential concept : temel kavram
  basic concept : temel kavram
  broader concept : daha kapsamlı kavram
  abstract concept : soyut kavram
  defining concept : tanımlayıcı kavram
  use concept : kavram kullanmak
  Daha az gör

  Concept (n) Preposition Kullanımları

  concept of : ...kavramı

  Concept ile Bağlantılı Kelimeler