Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Concerned ne demek?

Concerned ne demek? Concerned ne anlama gelir? Concerned İngilizce örnek cümle. Concerned eş anlamlıları.

  concern (v)

  endişelendirmek

  kaygılandırmak

  ilgilendirmek

  alakadar etmek, ilgili olmak

  Concerned (v) ingilizce örnek cümle

  This problem concerns all the people living there.

  Bu problem orada yaşayan bütün insanları ilgilendiriyor.

  Concerned (adj) Collocations

  complaint may concern : şikayet ilgili olabilir
  dispute may concern : tartışma ilgili olabilir
  document may concern : belge ilgili olabilir
  hypothesis may concern : hipotez ilgili olabilir
  proposition may concern : öneri ilgili olabilir
  6 Örnek daha
  report may concern : rapor ilgili olabilir
  story may concern : hikaye ilgili olabilir
  study may concern : çalışma ilgili olabilir
  tale may concern : masal ilgili olabilir
  concern mainly : esas olarak endişelenmek
  concern slightly : biraz endişelenmek
  Daha az gör

  Concerned (adj) Preposition Kullanımları

  concern in : ...da endişe
  concerned (adj)

  endişeli

  tedirgin, kaygılı, tasalı

  Concerned (adj) ingilizce örnek cümle

  He is concerned about the result of the exam.

  Sınavın sonucundan endişeleniyor.

  In the 20th century, fireworks producers began to be concerned about pollution from fireworks.

  20.yüzyılda, havai fişek üreticileri havai fişeklerden kaynaklı kirlilikle endişe duymaya başladı.

  People are getting more concerned about the global warming.

  İnsanlar küresel ısınma konusunda daha fazla endişeleniyorlar.

  John is getting fat, so his friends are really concerned about his health.

  John şişmanlıyor, bu yüzden arkadaşları gerçekten sağlığı konusunda endişeliler.

  ilgili

  alakalı

  Concerned (adj) ingilizce örnek cümle

  This book is chiefly concerned with the effects of second-hand smoking.

  Bu kitap başlıca pasif sigara içmenin etkileri ile ilgilidir.

  Therapies are concerned with explanations of why one acts in a certain way.

  Terapiler, kişinin neden belirli bir şekilde davrandığının açıklamaları ile ilgilidir.

  Concerned (adj) Collocations

  centrally concerned : merkezi olarak ilgili
  chiefly concerned : başlıca ilgili
  closely concerned : yakından ilgili
  deeply concerned : derinden ilgili
  directly concerned : doğrudan ilgili
  39 Örnek daha
  gravely concerned : ciddi endişeli
  greatly concerned : çok ilgili
  increasingly concerned : giderek daha fazla endişe duyan
  intimately concerned : yakından ilgili
  largely concerned : büyük ölçüde ilgili
  mainly concerned : başlıca ilgili
  mostly concerned : çoğunlukla ilgili
  naturally concerned : doğal olarak ilgili
  overtly concerned : açıkça ilgili
  particularly concerned : özellikle ilgili
  predominantly concerned : ağırlıklı olarak ilgili
  primarily concerned : başlıca ilgili
  principally concerned : esas olarak ilgili
  seriously concerned : ciddi olarak endişeli
  simply concerned : sadece ilgili
  slightly concerned : biraz endişeli
  solely concerned : sadece ilgili
  specifically concerned : özellikle ilgili
  terribly concerned : çok/ feci şekilde endişeli
  understandably concerned : anlaşılabilir şekilde endişeli
  entirely concerned : tamamen ilgili
  especially concerned : özellikle endişeli
  essentially concerned : aslında ilgili
  exclusively concerned : sadece ilgili
  extremely concerned : son derece endişeli
  fairly concerned : oldukça ilgili
  genuinely concerned : gerçekten endişeli
  concerned expression : endişeli ifade
  concerned face : endişeli yüz
  concerned look : endişeli bakış
  concerned parent : endişeli ebeveyn
  concerned party : ilgili taraf
  become concerned : endişelenmek
  feel concerned : endişeli hissetmek
  get concerned : endişelenmek
  grow concerned : endişelenmek
  look concerned : endişeli görünmek
  seem concerned : endişeli görünmek
  sound concerned : ilgili görünmek
  Daha az gör

  Concerned (adj) Preposition Kullanımları

  concerned by : ... tarafından ilgili
  concerned for : ... için endişeli
  concerned with : …ile ilgili
  concerned about : … konuda endişeli
  concerned over : … konuda endişeli
  1 Örnek daha
  concerned at : … konuda endişeli
  Daha az gör

  Concerned ile Bağlantılı Kelimeler