Yükleniyor...
Considerably [Adverb] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Considerably (Adv) ne demek?

Considerably (Adv) ne demek? Considerably ne anlama gelir? Considerably İngilizce örnek cümle. Considerably eş anlamlıları.

  considerably (adv)

  bir hayli

  oldukça, önemli ölçüde, epey

  Considerably (adv) ingilizce örnek cümle

  Computers have changed the industrial sectors considerably.

  Bilgisayarlar sanayi sektörlerini önemli ölçüde değiştirdi.

  The spread of television has considerably deprived us of our time for reading.

  Televizyonun yayılması bizi okumaya ayırdığımız zamandan önemli derecede mahrum bıraktı.

  Their price is considerably higher than the current market price.

  Onların fiyatı mevcut piyasa fiyatından oldukça yüksektir.

  Tourism in Nicaragua has grown considerably recently, and it is now the second largest industry in the nation.

  Nikaragua'da turizm son zamanlarda oldukça büyümüştür ve şu anda ülkedeki en büyük ikinci sanayidir.

  Considerably (adv) Collocations

  considerably better : önemli derecede daha iyi
  considerably slow : oldukça yavaş
  considerably worse : oldukça kötü
  advance considerably : önemli ölçüde ilerlemek
  alleviate considerably : önemli ölçüde azalmak
  45 Örnek daha
  alter considerably : önemli ölçüde değiştirmek
  benefit considerably : önemli ölçüde yararlanmak
  boost considerably : önemli ölçüde artırmak
  brighten considerably : önemli ölçüde aydınlatmak
  change considerably : önemli ölçüde değişmek
  cool considerably : önemli derecede soğutmak
  cut considerably : önemli ölçüde kesmek
  decline considerably : önemli ölçüde düşmek
  decrease considerably : önemli ölçüde azalmak
  deviate considerably : önemli ölçüde sapmak
  differ considerably : önemli derecede farklı olmak
  diverge considerably : önemli ölçüde farklılaşmak
  drop considerably : önemli ölçüde düşmek
  ease considerably : önemli ölçüde rahatlatmak
  enhance considerably : önemli ölçüde geliştirmek
  enlarge considerably : önemli ölçüde büyütmek
  evolve considerably : önemli ölçüde gelişmek
  exceed considerably : önemli ölçüde aşmak
  expand considerably : bir hayli genişlemek
  fluctuate considerably : önemli ölçüde dalgalanma
  grow considerably : önemli ölçüde büyümek
  help considerably : önemli ölçüde yardım etmek
  improve considerably : önemli ölçüde geliştirmek
  increase considerably : önemli ölçüde artmak
  influence considerably : önemli ölçüde etkilemek
  lessen considerably : önemli ölçüde azaltmak
  modify considerably : önemli ölçüde değişiklik yapmak
  narrow considerably : önemli ölçüde daraltmak
  overestimate considerably : önemli ölçüde abartmak
  reduce considerably : önemli ölçüde azaltmak
  rise considerably : önemli ölçüde arttırmak
  shorten considerably : önemli ölçüde kısaltmak
  shrink considerably : önemli ölçüde küçültmek
  simplify considerably : önemli ölçüde basitleştirmek
  slow considerably : önemli ölçüde yavaş
  soften considerably : önemli ölçüde yumuşatmak
  strengthen considerably : önemli ölçüde güçlendirmek
  tighten considerably : önemli ölçüde sıkmak
  transform considerably : önemli ölçüde dönüşmek
  underestimate considerably : önemli ölçüde küçümsemek
  vary considerably : önemli derecede değişmek
  wane considerably : önemli ölçüde solmak
  weaken considerably : önemli ölçüde zayıfla(t)mak
  widen considerably : önemli ölçüde genişletmek
  worsen considerably : önemli ölçüde kötüleşmek
  Daha az gör