Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Constitutional ne demek?

Constitutional ne demek? Constitutional ne anlama gelir? Constitutional İngilizce örnek cümle. Constitutional eş anlamlıları.

  constitutional (n)

  sağlık için yapılan yürüyüş

  constitutional (adj)

  anayasal

  yasal, meşruti, anayasaya uygun olan

  Constitutional (adj) ingilizce örnek cümle

  The President has resigned, and the country is in the middle of a constitutional crisis.

  Cumhurbaşkanı istifa etti ve ülke anayasal krizin ortasında.

  bünyeyle ilgili

  yapısal, konstitüsyonel

  Constitutional (adj) Collocations

  constitutional amendment : anayasa değişikliği
  constitutional arrangement : anayasal düzenleme
  constitutional assembly : anayasa meclisi
  constitutional authority : anayasal yetki
  constitutional ban : anayasal yasak
  39 Örnek daha
  constitutional challenge : anayasal görev
  constitutional change : anayasal değişim
  constitutional conference : anayasa müzakere
  constitutional convention : anayasal kongre
  constitutional crisis : anayasal kriz
  constitutional democracy : anayasal demokrasi
  constitutional document : anayasal belge
  constitutional duty : anayasal görev
  constitutional guarantee : anayasal garanti
  constitutional implication : anayasal çıkarım
  constitutional importance : anayasal önem
  constitutional interpretation : anayasal yorumlama
  constitutional issue : anayasal konu
  constitutional law : Anayasa Hukuku
  constitutional lawyer : anayasal avukat
  constitutional liberty : anayasal özgürlük
  constitutional limit : yasal sınır
  constitutional mandate : anayasal emir
  constitutional monarch : anayasal kraliyet
  constitutional monarchy : anayasal monarşi
  constitutional organ : anayasal kuruluş
  constitutional prerogative : anayasal ayrıcalık
  constitutional principle : anayasal ilke
  constitutional prohibition : anayasal yasak
  constitutional protection : anayasal koruma
  constitutional provision : anayasa hükmü
  constitutional referendum : anayasa referandumu
  constitutional reform : anayasa ıslahat
  constitutional regime : anayasal rejim
  constitutional republic : anayasal cumhuriyet
  constitutional requirement : anayasal gereklilik
  constitutional responsibility : ana sorumluluk
  constitutional restraint : anayasal kısıtlama
  constitutional restriction : anayasal kısıtlama
  constitutional right : anayasal hak
  constitutional rule : anayasal kural
  constitutional safeguard : anayasal koruma
  constitutional separation : anayasal ayrılık
  constitutional settlement : anayasal yerleşim
  Daha az gör