Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Control ne demek?

Control ne demek? Control ne anlama gelir? Control İngilizce örnek cümle. Control eş anlamlıları.

  control (v)

  kontrol etmek

  kontrol altında tutmak, hükmetmek, sınırlandırmak

  Control (v) ingilizce örnek cümle

  A puppet does not know that it is being controlled.

  Bir kukla kontrol edildiğini bilmez.

  Control (n) Collocations

  force may control : güç kontrol edebilir
  gene may control : gen kontrol edebilir
  ministry may control : bakanlık kontrol edebilir
  muscle may control : kas kontrol edebilir
  nerve may control : sinir kontrol edebilir
  38 Örnek daha
  party may control : parti kontrol edebilir
  pedal may control : pedal kontrol edebilir
  regulation may control : yönetmelik kontrol edebilir
  switch may control : anahtar kontrol edebilir
  control access : erişimi kontrol etmek
  control aggression : saldırganlığı kontrol etmek
  control appetite : iştahı kontrol etmek
  control ball : topu kontrol etmek
  control blood pressure : kan basıncı kontrol etmek
  control cost : maliyeti kontrol etmek
  control desire : tutkuyu kontrol
  control disease : hastalığı kontrol etmek
  control distribution : kontrol dağıtımı
  control emotion : duyguyu kontrol etmek
  control erosion : erozyonu kontrol etmek
  control fate : kaderini kontrol etmek
  control flow : akışını kontrol etmek
  control growth : büyümeyi kontrol etmek
  control humidity : nemi kontrol etmek
  control immigration : göçü kontrol etmek
  control inflation : enflasyonu kontrol etmek
  control level : seviyeyi kontrol etmek
  control market : piyasayı kontrol etmek
  control movement : hareketi kontrol etmek
  control muscle : kası kontrol etmek
  control pain : ağrıyı dindirmek
  control process : süreci kontrol etmek
  control supply : kaynağı kontrol etmek
  control symptom : semptomu kontrol etmek
  control a territory : bir bölgeyi kontrol etmek
  control adequately : yeterince kontrol etmek
  control effectively : etkili kontrol etmek
  control precisely : tam olarak kontrol etmek
  control properly : düzgün kontrol etmek
  control remotely : uzaktan kontrol etmek
  control rigidly : katı bir şekilde kontrol etmek
  control strictly : tam olarak kontrol etmek
  tightly controlled : sıkıca kontrol altına alınmış
  Daha az gör
  control (n)

  kontrol

  denetim, hakimiyet

  Control (n) ingilizce örnek cümle

  The firefighters are trying to bring the flames under control.

  İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

  Army officers said the situation was under control.

  Ordu yetkilileri durumun kontrol altında olduğunu söyledi.

  This was not my decision and eventually everything went beyond my control.

  Bu benim kararım değildi ve nihayetinde her şey kontrolüm dışına çıktı.

  Control (n) Collocations

  achieve control : kontrolü sağlamak
  assent control : kontrolü kabul etmek
  assert control : kontrolü kabul etmek
  assume control : Kontrolü elinde tutmak
  cede control : kontrolü kaybetmek
  52 Örnek daha
  centralize control : kontrolü merkezde toplamak
  exercise control : kontrolü altına almak
  exert control : kontrol etmek
  gain control : kontrolü ele almak
  get control : kontrolü almak
  give control : kontrol vermek
  have control : kontrol sahibi olmak
  impose control : kontrol uygulamak
  improve control : kontrolü iyileştirmek
  introduce control : kontrolü tanıtmak
  keep control : kontrolü elinde tutmak
  lift control : kontrolü kaldırmak
  lose control : kontrolü kaybetmek
  maintain control : kontrolü sağlamak
  regain control : kontrolü geri kazanmak
  retain control : kontrolü korumak
  seize control : kontrolü ele geçirmek
  surrender control : kontrolü teslim etmek
  take control : kontrolü almak
  absolute control : mutlak kontrol
  budgetary control : bütçe kontrolü
  civilian control : sivil kontrol
  complete control : tam kontrol
  military control : askeri kontrol
  parental control : ebeveyn kontrolü
  political control : politik kontrol
  proper control : uygun kontrol
  remote control : uzaktan kumanda
  state control : devlet kontrolü
  strict control : sıkı kontrol
  tight control : sıkı kontrol
  tough control : zor kontrol
  full control : tam kontrol
  effective control : etkili kontrol
  centralized control : merkezi kontrol
  central control : merkezi kontrol
  internal control : iç kontrol/yönetim
  personal control : kişisel denetim
  get out of control : kontrolden çıkmak
  get under control : kontrol altına almak
  quality control : kalite kontrol
  use birth control : doğum kontrolü kullanmak
  effective birth control : etkili doğum kontrolü
  birth control : doğum kontrolü
  bring sth under control : bir şeyi kontrol altına almak
  birth control method : doğum kontrol yöntemi
  birth control pill : doğum kontrol hapı
  humidity control : nem kontrolü
  ball control : top kontrolü
  mosquito control : sivrisinek kontrolü
  control freak : kontrol manyağı
  control mechanism : kontrol mekanizması
  Daha az gör

  Control (n) Preposition Kullanımları

  in control of : ...nın kontrolünde
  out of control : kontrol dışı, kontrolden çıkmış
  control over : …üzerinde kontrol
  control on : ...üzerinde kontrol
  beyond control : kontrol edilemez derecede
  2 Örnek daha
  under control : kontrol altında
  control of : ...nın kontrolü
  Daha az gör