Yükleniyor...
Coordinated [Adj] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Coordinated (Adj) ne demek?

Coordinated (Adj) ne anlama gelir? Coordinated ne demektir? Coordinated İngilizce örnek cümle.

  coordinate (v)

  koordine etmek

  güdümlemek

  uyum sağlamak

  Coordinated (adj) Collocations

  coordinate activity : etkinliği koordine etmek
  coordinate campaign : koordine kampanya
  coordinate effort : girişimi koordine etmek/ birbirine göre ayarlamak
  coordinate movement : hareketi koordine etmek
  coordinated (adj)

  koordine

  düzenli, eş güdümlü, uyumlu

  Coordinated (adj) Collocations

  coordinated effort : koordineli / düzenli/ eş güdümlü çaba
  coordinated manner : eş güdümlü bir şekilde