Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Correlation ne demek?

Correlation ne demek? Correlation ne anlama gelir? Correlation İngilizce örnek cümle. Correlation eş anlamlıları.

  correlation (n)

  karşılıklı ilişki

  münasebet, korelasyon

  Correlation (n) ingilizce örnek cümle

  The correlation between the English and French languages is more obvious than most people think.

  İngilizce ve Fransızca dilleri arasındaki karşılıklı ilişki çoğu insanın düşündüğünden daha belirgindir.

  There is a direct correlation between exposure to sun and skin cancer.

  Güneşe maruz kalma ile cilt kanseri arasında doğrudan bir ilişki vardır.

  There's a significant correlation between curiosity and creativity.

  Merak ve yaratıcılık arasında önemli bir ilişki vardır.

  Correlation (n) Collocations

  correlation may exist : ilişki var olabilir
  have correlation : bağıntı kurmak
  indicate correlation : ilişkiyi belirtmek
  observe correlation : ilişki gözlemlemek
  reveal correlation : ilişkiyi ortaya çıkarmak
  9 Örnek daha
  show correlation : karşılıklı ilişki göstermek
  broad correlation : kapsamlı ilişkilendirme
  direct correlation : doğrudan ilişki
  high correlation : yüksek ilişki
  negative correlation : olumsuz ilişki
  positive correlation : olumlu bağıntı
  remarkable correlation : dikkat çekici ilişki
  significant correlation : önemli ilişki
  strong correlation : güçlü ilişki
  Daha az gör

  Correlation (n) Preposition Kullanımları

  correlation between : …arasında ilişki
  correlation with : …ile ilişki