Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Corrupt ne demek?

Corrupt ne demek? Corrupt ne anlama gelir? Corrupt İngilizce örnek cümle. Corrupt eş anlamlıları.

  corrupt (v)

  yozlaştırmak

  ahlakını bozmak, kötü yola sürüklemek, ayartmak

  Corrupt (v) ingilizce örnek cümle

  Fear infects and corrupts everything it touches.

  Korku, dokunduğu her şeye bulaşır ve onları bozar.

  zarar vermek

  bozmak, bilgisayarı çökertmek

  Corrupt (v) ingilizce örnek cümle

  For example, a service call fails because the input data is corrupted.

  Örneğin, giriş verileri bilgisayarı çökerttiğinde bir hizmet çağrısı başarısız olur.

  corrupt (adj)

  yozlaşmış

  kokuşmuş, namuzsuz, rüşvet yiyen

  Corrupt (adj) ingilizce örnek cümle

  The first king was a good ruler, but all of subsequent kings were corrupt.

  İlk kral iyi bir hükümdardı, ama sonraki kralların hepsi yozlaşmıştı.

  bozuk

  bozulmuş, kullanılmaz halde, hasar görmüş

  Corrupt (adj) ingilizce örnek cümle

  Your custom dictionary is full or corrupt, or the spelling checker files may be damaged.

  Özel sözlüğünüz dolu veya bozuk ya da yazım denetimi dosyaları zarar görmüş olabilir.

  Problems such as corrupt data on the disk, power failures, and system crashes can all cause catastrophic failure of the resizing process.

  Diskteki bozuk veriler, elektrik kesintileri ve sistem çökmeleri gibi sorunların tümü, yeniden boyutlandırma işleminin feci şekilde başarısız olmasına neden olabilir.

  Corrupt (adj) Collocations

  thoroughly corrupt : fazlasıyla bozuk
  corrupt politician : yolsuz siyasetçi
  corrupt practice : yolsuzluk faaliyeti