Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Cost ne demek?

Cost ne demek? Cost ne anlama gelir? Cost İngilizce örnek cümle. Cost eş anlamlıları.

  cost (v)

  mâl olmak

  fiyat vermek, para etmek

  Cost (v) ingilizce örnek cümle

  Artificial silk tends to cost far less than real silk.

  Yapay ipek gerçek ipeğe göre çok daha az maliyetlidir.

  The hotel costs $60 per person per night.

  Otel ücreti kişi başı gecelik 60 dolardır.

  I had to fly from Los Angeles to Rome via Paris, it cost a lot!

  Los Angeles'tan Roma'ya Paris üzerinden uçmak zorunda kaldım, çok pahalıya mal oldu!

  The breakfast costs €10 per person, excluding drinks.

  Kahvaltı, içecekler hariç kişi başı 10 Euro'dur.

  The war cost the United States around 61 billion.

  Savaş ABD'ye yaklaşık 61 milyar dolara mal oldu.

  Cost (n) Collocations

  fare may cost : ücret olabilir
  premium may cost : ikramiye mal olabilir
  repair may cost : tamir mal olabilir
  ticket may cost : bilet mal alabilir
  warranty may cost : garanti mal olabilir
  6 Örnek daha
  work may cost : iş mal olabilir
  cost a fortune : servete mal olmak
  cost freedom : özgürlüğüne mal olmak
  cost life : hayatına mal olmak
  cost money : paraya mal olmak
  cost properly : doğru dürüst hesaplamak
  Daha az gör
  cost (n)

  maliyet

  ücret, fiyat

  Cost (n) ingilizce örnek cümle

  Can you work out the total cost of the trip?

  Gezinin toplam maliyetini hesaplayabilir misiniz?

  I estimate the production costs to be 36 percent of the budget.

  Üretim maliyetlerinin bütçenin yüzde 36'sı olacağını tahmin ediyorum.

  bedel

  karşılık

  Cost (n) ingilizce örnek cümle

  He succeeded in business at the cost of his health.

  İşini sağlığının pahasına başardı.

  Cost (n) Collocations

  cost may escalate : maliyet artabilir
  cost may fall : maliyet düşebilir
  cost may increase : maliyet artabilir
  cost may rise : maliyet artabilir
  cost may soar : maliyet yükselebilir
  103 Örnek daha
  afford cost : masrafı karşılamak
  bear cost : maliyete katlanmak
  calculate cost : maliyeti hesaplamak
  carry cost : maliyet tutmak
  control cost : maliyeti kontrol etmek
  count cost : maliyeti hesaplamak
  cover cost : maliyeti karşılamak
  cut cost : maliyet düşürmek
  decrease cost : maliyeti düşürmek
  defray cost : maliyeti karşılamak
  estimate cost : maliyeti tahmin etmek
  have cost : maliyet var
  increase cost : maliyeti arttırmak
  incur cost : masraf altına girmek
  lower cost : maliyeti azaltmak
  meet cost : maliyeti karşılamak
  minimize cost : maliyeti en aza indirmek
  offset cost : maliyeti karşılamak
  outweigh cost : maliyetinden ağır basmak
  pay cost : ücret ödemek
  recoup cost : ücreti telefi etmek
  recover cost : maliyeti kurtarmak
  reduce cost : maliyeti düşürmek
  reimburse cost : zararını karşılamak
  share cost : maliyeti karşılamak
  slash cost : maliyetten kesinti yapmak
  spread cost : maliyeti yaymak
  subsidize cost : mali destek vermek
  suffer cost : maliyet değerini kaybetmek
  out-of-pocket cost : cepten çıkmış maliyet
  per-unit cost : birim başına maliyet
  monthly cost : aylık Maliyet
  added cost : ek maliyet
  additional cost : ek maliyet
  administrative cost : idari gider
  annual cost : yıllık fiyat
  associated cost : ilişkili maliyet
  average cost : ortalama tutar
  capital cost : sermaye maliyeti
  considerable cost : önemli maliyet
  direct cost : doğrudan maliyet
  great cost : mükemmel maliyet
  gross cost : brüt maliyet
  heavy cost : ağır maliyet
  high cost : yüksek fiyat
  huge cost : büyük maliyet
  human cost : insan maliyeti
  indirect cost : dolaylı maliyet
  initial cost : ilk maliyet
  legal cost : yasal maliyet
  likely cost : muhtemel maliyet
  low cost : düşük maliyetli
  marginal cost : düşük maliyet
  medical cost : tıbbi maliyet
  minimal cost : minimum maliyet
  net cost : kesintisiz maliyet
  personal cost : kişisel maliyet
  political cost : siyasi maliyet
  potential cost : potansiyel maliyet
  prohibitive cost : normalin üzerinde fiyat
  projected cost : tahmini maliyet
  real cost : gerçek maliyet
  soaring cost : yükselen maliyet
  social cost : sosyal maliyet
  terrible cost : korkunç maliyet/ bedel
  total cost : toplam maliyet
  true cost : gerçek maliyet
  upfront cost : ön ödeme maliyeti
  variable cost : değişken maliyet
  full cost : tam maliyet
  extra cost : ilave ücret
  fixed cost : sabit fiyat
  dreadful cost : korkunç maliyet
  enormous cost : muazzam maliyet
  estimated cost : tahmini maliyeti
  financial cost : finansal maliyet
  exorbitant cost : aşırı maliyet
  environmental cost : çevresel maliyet
  basic cost : temel maliyet
  overhead cost : genel giderler masrafı
  budgeted cost : bütçelenmiş maliyet
  spiralling cost : sarmal maliyet
  increasing cost : artan maliyet
  rising cost : artan maliyet
  escalating cost : artan maliyet
  operating cost : işletme maliyeti
  overall cost : toplam maliyet
  hidden cost : gizli maliyet
  start-up cost : başlangıç ​​maliyeti
  cost may go down : maliyet düşebilir
  cost may go up : maliyet yükselebilir
  work out cost : maliyet hesaplamak
  bring down cost : maliyeti düşürmek
  drive down cost : maliyeti düşürmek
  drive up cost : maliyeti yükseltmek
  keep down cost : maliyeti düşürmek
  push up cost : maliyeti arttırmak
  labour cost : iş gücü maliyeti
  accommodation cost : konaklama maliyeti
  cost of living : geçim maliyeti
  prescription cost : reçete maliyeti
  product cost : ürün maliyeti
  maintenance cost : bakım maliyeti
  Daha az gör

  Cost (n) Preposition Kullanımları

  at a cost to : ... için bedelinde, maliyette
  cost to : ...ya maliyeti
  at a ... cost : ... maliyetle