Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Crop ne demek?

Crop ne demek? Crop ne anlama gelir? Crop İngilizce örnek cümle. Crop eş anlamlıları.

  crop (v)

  kırpmak

  keserek kısaltmak, kısaltmak
  crop (n)

  ekin

  hasat, ürün, mahsul

  Crop (n) ingilizce örnek cümle

  Because of bugs, this years crop was very bad.

  Böceklerden dolayı, bu yılki hasat çok kötüydü.

  The fertile seeds produced excellent crops.

  Verimli tohumlar mükemmel mahsuller üretti.

  The land here isn't any good for agricultural crops.

  Buradaki arazi tarımsal ürünler için iyi değil.

  The main crop of the area is rice.

  Bölgenin ana ürünü pirinçtir.

  The storm severely damaged the crops.

  Fırtına mahsullere ciddi hasar verdi.

  Crop (n) Collocations

  crop may fail : hasat düşebilir
  crop may grow : ürün/mahsul artabilir
  bear crop : ürün yetiştirmek
  cultivate crop : mahsul yetiştirmek
  damage crop : ürüne zarar vermek
  26 Örnek daha
  destroy crop : mahsulü yok etmek
  grow crop : ekin yetiştirmek
  harvest crop : ekin hasat etmek
  have crop : mahsül etmek
  plant crop : ekin/ürün ekmek
  produce crop : ürün/mahsul üretmek
  raise crop : mahsul yetiştirmek
  rotate crop : farklı ekinler yetiştirmek
  sow crop : ekin ekmek
  yield crop : ürün vermek
  abundant crop : bol ekin
  agricultural crop : tarım masulü
  arable crop : tarıma elverişli ürün
  commercial crop : ticari ürün
  good crop : iyi mahsul
  growing crop : yetişen ürün/mahsul
  poor crop : yetersiz mahsul
  standing crop : mevcut ürün
  staple crop : temel ürün
  genetically modified crop : genetiği değiştirilmiş ürün
  crop failure : ekin alamama
  crop rotation : ekin/ürün rotasyonu
  crop production : mahsul üretimi
  high-fibre crop : yüksek lifli mahsul
  cereal crop : tahıl ürünü
  cash crop : ihracat ürünü
  Daha az gör

  Crop ile Bağlantılı Kelimeler