Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Cultural ne demek?

Cultural ne demek? Cultural ne anlama gelir? Cultural İngilizce örnek cümle. Cultural eş anlamlıları.

  cultural (adj)

  kültürel

  kültürle ilgili, kültüre ait

  Cultural (adj) Collocations

  cultural acceptance : kültürel kabul
  cultural achievement : kültürel başarı
  cultural activity : kültürel faaliyet
  cultural aspect : kültürel özellik
  cultural association : kültürel ilişki
  72 Örnek daha
  cultural attitude : kültürel tutum
  cultural attribute : kültürel özellik
  cultural awareness : kültürel farkındalık
  cultural background : kültürel birikim
  cultural baggage : kültürel yük
  cultural barrier : kültürel engel
  cultural belief : kültürel inanç
  cultural capital : kültürel sermaye
  cultural centre : kültür merkezi
  cultural change : kültürel değişiklik
  cultural characteristic : kültürel özellik
  cultural competence : kültürel yeterlilik
  cultural context : kültürel şartlar
  cultural continuity : kültürel devamlılık
  cultural creativity : kültürel yaratıcılık
  cultural critic : kültür eleştirmeni
  cultural criticism : kültürel eleştiri
  cultural difference : kültürel fark
  cultural dimension : kültürel boyut
  cultural diversity : kültürel çeşitlilik
  cultural division : kültürel görüş ayrılığı
  cultural domination : kültürel hakimiyet
  cultural environment : kültürel çevre
  cultural evolution : kültürel evrim
  cultural exchange : kültürel değişim
  cultural experience : kültürel deneyim
  cultural group : kültürel grup
  cultural heritage : kültürel miras
  cultural history : kültürel tarih
  cultural identity : kültürel kimlik
  cultural ideology : kültürel ideoloji
  cultural importance : kültürel önemi
  cultural influence : kültürel etki
  cultural innovation : kültürel yenilik
  cultural institution : kültürel kuruluş
  cultural legacy : kültürel miras
  cultural life : kültür hayatı
  cultural link : kültürel bağlantı
  cultural manifestation : kültürel işaret/belirti/gösterge
  cultural meaning : kültürel anlam
  cultural minority : kültürel azınlık
  cultural norm : kültürel ölçü
  cultural perspective : kültürel bakış açısı
  cultural phenomenon : kültürel olay
  cultural practice : kültürel uygulama
  cultural preference : kültürel tercih
  cultural prejudice : kültürel önyargı
  cultural pursuit : kültürel takip
  cultural reference : kültürel referans
  cultural restraint : kültürel kısıtlama
  cultural revolution : kültürel devrim
  cultural sensitivity : kültürel duyarlılık
  cultural shift : kültürel değişim
  cultural significance : kültürel önem
  cultural similarity : kültürel benzerlik
  cultural sphere : kültürel çalışma alanı
  cultural study : kültürel çalışma
  cultural superiority : kültürel üstünlük
  cultural symbol : kültürel sembol
  cultural tie : kültürel bağ
  cultural tradition : kültürel gelenek
  cultural trait : kültürel özellik
  cultural transformation : kültürel dönüşüm
  cultural understanding : kültürel anlayış
  cultural vacuum : kültürel boşluk, eksiklik
  cultural values : kültürel değerler
  cultural variation : kültürel değişim
  cultural boundary : kültürel sınır
  cultural factors : kültürel faktörler
  cultural issue : kültürel sorun
  cultural theory : kültürel teori
  cultural artefact : kültürel eser
  Daha az gör