Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Curve ne demek?

Curve ne demek? Curve ne anlama gelir? Curve İngilizce örnek cümle. Curve eş anlamlıları.

  curve (v)

  kıvrılmak

  eğilmek, bükülmek, kavis çizmek

  Curve (v) ingilizce örnek cümle

  Volcanic arcs are normally curved because they are adjacent to subjugation zones that are curved.

  Volkanik yaylar normal olarak kavislidir, çünkü kavisli boyun eğdirme bölgelerine bitişiktirler.

  Curve (n) Collocations

  mouth may curve : ağız kıvrılabilir
  road may curve : yol kıvrılabilir
  street may curve : sokak cadde kıvrılabilir
  curve spine : omurgayı eğmek
  curve sharply : keskin bir şekilde bükülmek
  1 Örnek daha
  curve slightly : biraz bükülmek
  Daha az gör
  curve (n)

  eğri

  kıvrım, çarpıklık, kavis, viraj

  Curve (n) ingilizce örnek cümle

  The curve of the contact lens helps it stick to the wearer’s eye more easily.

  Kontakt lensin kıvrımı, takan kişinin gözüne daha kolay yapışmasına yardımcı olur.

  That's a dangerous curve. There've been many accidents there.

  Bu tehlikeli bir viraj. Orada çok kaza oldu.

  Curve (n) Collocations

  curve may indicate : (grafikte) eğri gösterebilir
  curve may show : eğri gösterebilir
  make curve : eğri/kavis yapmak
  natural curve : doğal kıvrım
  sharp curve : keskin eğri |viraj
  3 Örnek daha
  slight curve : Hafif eğri
  curve ball : falsolu atış
  exponential curve : üstel eğri
  Daha az gör