Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Data ne demek?

Data ne demek? Data ne anlama gelir? Data İngilizce örnek cümle. Data eş anlamlıları.

  data (n)

  veri

  data

  Data (n) Collocations

  data may illustrate : veriler gösterilebilir
  data may indicate : veriler gösterebilir
  data may reflect : veri yansıtıyor olabilir
  data may show : veri gösterebilir
  data may suggest : veri önerebilir
  59 Örnek daha
  data may support : veri destekleyebilir
  access data : veriye erişim sağlamak
  acquire data : veri edinmek
  amass data : veri biriktirmek
  capture data : veri toplamak
  collect data : veri toplamak
  compare data : verileri karşılaştırmak
  exchange data : veri değiştirmek
  gather data : veri toplamak
  generate data : veri üretmek
  interpret data : veriyi yorumlamak
  obtain data : veri almak/sağlamak
  process data : veri işlemek
  provide data : veri sağlamak
  record data : veri kaydetmek
  report data : veriyi rapor etmek
  send data : veri göndermek
  share data : veri paylaşmak
  store data : veri depolamak
  study data : verileri araştırmak
  transmit data : veri aktarmak
  use data : veriyi kullanmak
  accurate data : doğru veri
  available data : mevcut veri
  comprehensive data : kapsamlı veri
  historical data : tarihi veriler
  numerical data : sayısal veri
  personal data : kişisel veri
  preliminary data : başlangıç verisi
  quantitative data : nicel veri
  raw data : işlenmemiş/ham veri
  reliable data : güvenilir veri
  scientific data : bilimsel veriler
  statistical data : istatistiksel veriler
  genetic data : genetik veri
  empirical data : deneysel veriler
  extensive data : kapsamlı veri
  experimental data : deneysel veri
  observational data : gözlemsel veri
  appropriate data : uygun veri
  data gathering : bilgi toplama
  data gathering : bilgi toplama
  data set : veri seti
  existing data : mevcut veri
  extract data : veri ayıklamak
  missing data : eksik veri
  original data : özgün/gerçek veri
  present data : veri sunmak
  primary data : ilk veriler
  qualitative data : nitel veri
  relevant data : ilgili veri
  secondary data : ikincil veriler
  survey data : araştırma verisi
  look at data : veriyi incelemek
  data input : veri girişi
  data conversion : veri dönüştürme
  data bank : veri bankası
  data stream : veri akışı
  compile data : veri toplamak
  Daha az gör

  Data (n) Preposition Kullanımları

  data from : …dan veri
  data on : …konusunda veri
  data about : …hakkında veri
  data for : ...için veri

  Data ile Bağlantılı Kelimeler