Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Decide ne demek?

Decide ne demek? Decide ne anlama gelir? Decide İngilizce örnek cümle. Decide eş anlamlıları.

  decide (v)

  karar vermek

  kararlaştırmak, karara varmak, hüküm vermek

  Decide (v) ingilizce örnek cümle

  They decided to cease financial support.

  Mali desteği durdurmaya karar verdiler.

  I considered changing my job, but in the end I decided not to.

  İşimi değiştirmeyi düşündüm ama sonunda değiştirmemeye karar verdim.

  I've decided to approach the problem from another angle.

  Soruna başka bir açıdan yaklaşmaya karar verdim.

  She decided to resign from her job.

  İşinden istifa etmeye karar verdi.

  The couple decided to break their engagement after she was offered a job in Japan.

  Çift, ona Japonya'da bir iş teklifi yapıldıktan sonra nişanı atmaya karar verdi.

  Decide (v) Collocations

  authority may decide : yetkili karar verebilir
  committee may decide : komite karar verebilir
  conference may decide : konferans karar verebilir
  council may decide : konsey karar verebilir
  court may decide : mahkeme karar verebilir
  35 Örnek daha
  executive may decide : yönetici/yönetim karar verebilir
  fate may decide : kaderine karar verilebilir
  inquest may decide : soruşturma kararı verebilir
  judge may decide : hakim karar verebilir
  jury may decide : jüri karar verebilir
  magistrate may decide : sulh yargıcı karar verebilir
  meeting may decide : toplantı karar verebilir
  minister may decide : bakan karar verebilir
  tribunal may decide : mahkeme karar verebilir
  voter may decide : seçmen karar verebilir
  decide case : davaya karar vermek
  decide champion : şampiyona karar vermek
  decide course : kursa karar vermek
  decide date : tarihe karar vermek
  decide destiny : kadere karar vermek
  decide dispute : anlaşmazlığa karar vermek
  decide an election : seçim kararı almak
  decide fate : kadere karar vermek
  decide game : karar oyunu
  decide issue : karar vermek
  decide matter : karar vermek
  decide move : harekete karar vermek
  decide outcome : sonuca karar vermek
  decide question : soruya karar vermek
  decide strategy : stratejiye karar vermek
  decide winner : kazanana karar vermek
  decide collectively : toplu olarak karar vermek
  decide finally : sonunda karar vermek
  decide quickly : hızlıca karar vermek
  decide reluctantly : isteksizce karar vermek
  decide ultimately : nihayetinde karar vermek
  decide to abandon : terk etmeye karar vermek
  decide to abolish : yürürlükten kaldırma kararı almak
  decide to join : katılmaya karar vermek
  decide to drop : bırakmaya karar vermek
  Daha az gör

  Decide (v) Preposition Kullanımları

  decide in favour of sth : bir şeyin lehinde karar vermek
  decide on : ...konusunda karar vermek
  decide against : ...ya karşı karar vermek
  decide between : ... arasında karar vermek
  decide upon : ...konuda karar vermek

  Decide ile Bağlantılı Kelimeler