Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Decision ne demek?

Decision ne demek? Decision ne anlama gelir? Decision İngilizce örnek cümle. Decision eş anlamlıları.

  decision (n)

  karar

  hüküm, yargı, kararlılık

  Decision (n) Collocations

  affect decision : kararı etkilemek
  affirm decision : kararı onaylamak
  announce decision : karar vermek
  appeal decision : karara karşı çıkmak
  applaud decision : kararı alkışlamak
  53 Örnek daha
  await decision : kararı beklemek
  challenge decision : karara karşı çıkmak
  defend decision : kararı savunmak
  defer decision : kararı ertelemek
  delay decision : kararı ertelemek
  face decision : karar vermek
  impact decision : kararı etkilemek
  implement decision : kararı uygulamak
  make a decision : bir karar vermek
  oppose decision : karara itiraz etmek
  overturn decision : kararı bozmak
  postpone a decision : kararı ertelemek
  reach a decision : bir karara varmak
  regret decision : kararından pişman olmak
  respect decision : karara saygı duymak
  reverse a decision : kararından geri dönmek
  support decision : kararı desteklemek
  take decision : karar almak
  uphold decision : kararı desteklemek
  arbitrary decision : keyfi karar
  bad decision : kötü karar
  collective decision : ortak karar
  crucial decision : önemli karar
  difficult decision : zor karar
  hard decision : zor karar
  hasty decision : acele karar
  important decision : önemli karar
  informed decision : bilinçli karar
  irreversible decision : geri dönüşü olmayan karar
  joint decision : ortak karar
  key decision : büyük/önemli karar
  knee-jerk decision : üzerine düşünmeden verilen karar
  major decision : önemli karar
  political decision : siyasi karar
  rational decision : akılcı karar
  sensible decision : mantıklı karar
  smart decision : akıllı karar
  snap decision : anlık karar
  tough decision : zor karar
  unwise decision : mantıksız karar
  final decision : son karar
  ethical decision : ahlaki karar
  come to a decision : bir karara varmak
  strategic decision : stratejik karar
  abide by decision : karara uymak
  appeal against decision : karara karşı itiraz
  arrive at decision : karara varmak
  protest against decision : karara karşı protesto
  decision maker : karar verici
  considered decision : her şeyi ile düşünülmüş karar
  drastic decision : sert karar
  a decision to ban sth : bir şeyi yasaklama kararı
  contradictory decision : çelişkili karar
  Daha az gör

  Decision (n) Preposition Kullanımları

  decision about : … konusunda karar
  decision on : … konusunda karar