Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Define ne demek?

Define ne demek? Define ne anlama gelir? Define İngilizce örnek cümle. Define eş anlamlıları.

  define (v)

  tanımlamak

  açıklamak, tarif etmek

  Define (v) ingilizce örnek cümle

  Media is generally defined as a form of communication.

  Medya genellikle bir iletişim biçimi olarak tanımlanır.

  Define (v) Collocations

  define boundary : sınırı tanımlamak
  define category : kategoriyi tanımlamak
  define concept : kavramı tanımlamak
  define criterion : ölçüt tanımlamak
  define edge : kenar tanımlamak
  52 Örnek daha
  define era : dönemi tanımlamak
  define essence : özü tanımlamak
  define extent : kapsamı tanımlamak
  define goal : hedefi tanımlamak
  define identity : kimliği tanımlamak
  define limit : sınırı belirlemek
  define nature : doğayı tanımlamak
  define objective : amacı tanımlamak
  define problem : problemi tanımlamak
  define requirement : gerekliliği tanımlamak
  define role : rol tanımlamak
  define scope : kapsamı tanımlamak
  define standard : standardı tanımlamak
  define term : terimi tanımlamak
  define type : türü tanımlamak
  define accurately : doğru/tam olarak tanımlamak
  define adequately : yeterince tanımlamak
  define broadly : genel olarak tanımlamak
  define carefully : dikkatlice tanımlamak
  define clearly : açıkça tanımlamak
  define closely : yakından tanımlamak
  define correctly : doğru tanımlamak
  define culturally : kültürel olarak tanımlamak
  define easily : kolayca tanımlamak
  define exactly : tam olarak açıklamak
  define explicitly : açıkça tanımlamak
  define formally : resmi olarak tanımlamak
  define fully : tamamen tanımlamak
  define geographically : coğrafi olarak tanımlamak
  define legally : yasal olarak tanımlamak
  define loosely : genel hatlarıyla tanımlamak
  define narrowly : dar tanımlamak
  define objectively : nesnel olarak tanımlamak
  define officially : resmi olarak tanımlamak
  define poorly : kötü tanımlamak
  define precisely : tam olarak tanımlamak
  define rigidly : katı olarak tanımlamak
  define rigorously : kesin olarak tanımlamak
  define sharply : keskin bir şekilde tanımlamak
  define simply : basitçe tanımlamak
  define socially : sosyal olarak tanımlamak
  define solely : sadece tanımlamak
  define specifically : özellikle tanımlamak
  define strictly : kesinlikle tanımlamak
  define strongly : şiddetle tanımlamak
  define succinctly : özlü tanımlamak
  define tightly : sıkıca tanımlamak
  define traditionally : geleneksel olarak tanımlayın
  define vaguely : belli belirsiz tanımlamak
  define well : iyi tanımlamak
  clearly defined : açık biçimde tanımlanmış
  defined role : tanımlanmış rol
  Daha az gör

  Define (v) Preposition Kullanımları

  define by : ... tarafından tanımlamak
  define in terms of sth : bir şey açısından tanımlamak
  define as : ... olarak tanımlamak