Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Definition ne demek?

Definition ne demek? Definition ne anlama gelir? Definition İngilizce örnek cümle. Definition eş anlamlıları.

  definition (n)

  tanım

  açıklama, tanımlama

  çözünürlük

  açıklık

  Definition (n) Collocations

  definition may encompass : Tanım kapsayabilir
  definition may include : Tanım içerebilir
  accept definition : tanımı kabul etmek
  adopt definition : tanımı benimsemek
  broaden definition : tanımı genişletmek
  44 Örnek daha
  change definition : tanımı değiştirmek
  expand definition : tanımı genişletmek
  fit definition : tanıma (bir şey için) uygun olmak
  give definition : tanım vermek
  meet definition : tanımı karşılamak
  offer definition : tanım sunmak/teklif etmek
  propose definition : tanım önermek
  provide definition : tanım sağlamak
  stretch definition : tanımı esnetmek
  use definition : tanımı kullanmak
  accepted definition : kabul edilen tanım
  adequate definition : yeterli tanım
  alternative definition : alternatif/diğer/öteki/ yerine geçebilen tanım
  broad definition : geniş tanım
  careful definition : dikkatli/özenli tanım
  clear definition : açık tanım
  comprehensive definition : kapsamlı tanım
  concise definition : kısa tanım
  conventional definition : geleneksel tanım
  inclusive definition : kapsamlı tanım/tanımlama
  legal definition : yasal tanım
  mathematical definition : matematiksel tanım/tanımlama
  narrow definition : dar tanım
  official definition : resmi tanım
  precise definition : eksiksiz tanım
  rigid definition : sabit/katı tanım
  rigorous definition : titiz/katı tanımlama
  satisfactory definition : tatmin edici tanım
  standard definition : standart tanım
  statutory definition : yasal tanım
  strict definition : harfi harfine/dar/katı tanım
  textbook definition : ders kitabı tanımı
  traditional definition : geleneksel tanım
  unambiguous definition : belirsizliğe yer vermeyen/anlamı açık tanım
  wide definition : geniş tanım
  workable definition : elverişli/pratik tanım
  working definition : çalışma tanımı
  exact definition : tam tanım
  formal definition : resmi tanım/tanımlama
  expansive definition : geniş tanım
  exhaustive definition : kapsamlı tanım/açıklama
  expanded definition : genişletilmiş tanım
  general definition : genel tanım
  make definition : tanım yapmak
  Daha az gör

  Definition (n) Preposition Kullanımları

  by definition : tanımı gereği