Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Demonstrate ne demek?

Demonstrate ne demek? Demonstrate ne anlama gelir? Demonstrate İngilizce örnek cümle. Demonstrate eş anlamlıları.

  demonstrate (v)

  göstermek

  açığa kavuşturmak, kanıtlamak, ortaya koymak

  Demonstrate (v) ingilizce örnek cümle

  Studies have demonstrated that psychological factors can adversely affect immune function.

  Araştırmalar psikolojik faktörlerin bağışıklık fonksiyonunu olumsuz yönde etkileyebileceğini göstermiştir.

  Recent events demonstrate the need of change in policy.

  Son olaylar, politikada değişiklik ihtiyacını göstermektedir.

  gösteri yapmak

  gösteriye katılmak

  Demonstrate (v) ingilizce örnek cümle

  The workers demonstrated for better working conditions.

  İşçiler daha iyi çalışma koşulları için gösteri yaptı.

  Demonstrate (v) Collocations

  article may demonstrate : makale gösterebilir
  evidence may demonstrate : kanıt gösterebilir
  examination may demonstrate : inceleme gösterebilir
  example may demonstrate : örnek gösterebilir
  experiment may demonstrate : deney gösterebilir
  55 Örnek daha
  finding may demonstrate : Bulgu gösterebilir
  incident may demonstrate : olay gösterebilir
  investigation may demonstrate : araştırma gösterebilir
  paper may demonstrate : makale gösterebilir
  protester may demonstrate : protestocu gösterebilir
  record may demonstrate : kayıt gösterebilir
  report may demonstrate : rapor gösterebilir
  research may demonstrate : araştırma gösterebilir
  result may demonstrate : sonuç gösterebilir
  study may demonstrate : çalışma gösterebilir
  test may demonstrate : test gösterebilir
  trial may demonstrate : deney/deneme gösterebilir
  demonstrate ability : yeteneğini göstermek
  demonstrate association : ilişkilendirmek
  demonstrate bravery : yüreklilik göstermek
  demonstrate commitment : bağlılığı göstermek
  demonstrate competence : yeterlilik göstermek
  demonstrate confidence : güven göstermek
  demonstrate creativity : yaratıcılığı göstermek/ifade etmek
  demonstrate decrease : azalma/düşüş göstermek
  demonstrate dedication : özveri göstermek
  demonstrate desire : arzuyu göstermek
  demonstrate difference : farkı göstermek
  demonstrate disregard : aldırmazlık/ihmal göstermek
  demonstrate flexibility : esneklik göstermek
  demonstrate gallantry : cesaret göstermek
  demonstrate ignorance : cehaleti göstermek
  demonstrate importance : önemini göstermek
  demonstrate improvement : iyileşme göstermek
  demonstrate incompetence : yetersizliği göstermek
  demonstrate indifference : kayıtsızlık göstermek
  demonstrate intelligence : zeka göstermek
  demonstrate limitation : sınırlama göstermek
  demonstrate link : bağlantıyı göstermek
  demonstrate loyalty : sadakat göstermek
  demonstrate persistence : kalıcılık göstermek
  demonstrate potential : potansiyel göstermek
  demonstrate preference : tercih göstermek
  demonstrate proficiency : yeterlilik göstermek
  demonstrate reliability : güvenilirlik göstermek
  demonstrate restraint : kısıtlama göstermek
  demonstrate skill : becerisini göstermek
  demonstrate solidarity : dayanışmayı göstermek/ispatlamak
  demonstrate understanding : anlayış göstermek
  demonstrate validity : geçerliliğini göstermek
  demonstrate vulnerability : savunmasızlığı göster
  demonstrate weakness : zayıflık göstermek
  demonstrate willingness : istekliliği göstermek
  demonstrate adequately : yeterince göstermek
  demonstrate conclusively : kesin olarak kanıtlamak
  demonstrate effectively : etkili bir şekilde kanıtlamak
  demonstrate peacefully : barışçıl bir şekilde protesto etmek/gösteri yapmak
  demonstrate powerfully : güçlü bir şekilde göstermek
  demonstrate repeatedly : art arda göstermek
  clearly demonstrated : açıkça ispat edilmiş
  Daha az gör