Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Descriptive ne demek?

Descriptive ne demek? Descriptive ne anlama gelir? Descriptive İngilizce örnek cümle. Descriptive eş anlamlıları.

  descriptive (adj)

  tasvir eden

  betimleyici, tanımlayıcı, resmedici

  Descriptive (adj) ingilizce örnek cümle

  The book was praised as it was very descriptive about Afghan culture and history.

  Kitap Afgan kültürü ve tarihi hakkında çok betimleyici olduğu için övüldü.

  Descriptive (adj) Collocations

  highly descriptive : son derece açıklayıcı/betimleyici
  largely descriptive : büyük ölçüde tanımlayıcı
  mainly descriptive : başlıca betimleyici
  merely descriptive : sadece açıklayıcı/betimleyici
  purely descriptive : tamamen açıklayıcı/betimleyici
  9 Örnek daha
  simply descriptive : basitçe/yalnızca betimleyici
  descriptive linguistics : tanımlayıcı dilbilim
  descriptive passage : betimleyici parça
  descriptive phrase : betimleyici ifade
  descriptive prose : betimleyici düzyazı
  descriptive statistics : tanımlayıcı istatistik
  descriptive term : tanımlayıcı/betimleyici terim
  descriptive writing : betimleyici yazı/yazma
  descriptive grammar : betimsel dil bilgisi
  Daha az gör