Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Determined ne demek?

Determined ne demek? Determined ne anlama gelir? Determined İngilizce örnek cümle. Determined eş anlamlıları.

  determine (v)

  belirlemek

  tespit etmek, saptamak, bulmak

  Determined (v) ingilizce örnek cümle

  The lives of most people are determined by their environment.

  Çoğu insanın hayatı, çevreleri tarafından belirlenir.

  The cost of goods sold is subtracted to determine the profit.

  Kârı belirlemek için satılan malların maliyeti çıkarılır.

  X-rays are taken periodically to determine how well the fracture is healing.

  Kırığın ne kadar iyi iyileştiğini belirlemek için periyodik olarak röntgen çekilir.

  The doctors couldn't determine the cause of death.

  Doktorlar ölüm sebebini belirleyemedi.

  karar vermek

  karar kılmak, kararlaştırmak

  Determined (adj) Collocations

  coroner may determine : adli tabip belirleyebilir
  factor may determine : faktör sebep olabilir
  inspection may determine : muayene belirleyebilir
  researcher may determine : araştırmacı belirleyebilir
  determine cause : nedeni belirlemek
  33 Örnek daha
  determine composition : kompozisyonu belirlemek
  determine degree : seviye belirlemek
  determine direction : yön belirlemek
  determine distribution : dağılımı belirlemek
  determine effect : etkiyi belirlemek
  determine efficiency : verimliliği belirlemek
  determine an election : seçim kararı almak
  determine fate : kaderi belirlemek
  determine future : geleceği belirlemek
  determine identity : kimliği belirlemek
  determine limit : sınırı belirlemek
  determine outcome : sonucu belirlemek
  determine preference : tercihi belirlemek
  determine priority : önceliği belirlemek
  determine radioactivity : radyoaktiviteyi belirlemek
  determine requirement : gereksinimi belirlemek
  determine risk : riski belirlemek
  determine role : rolü belirlemek
  determine scale : ölçeği belirlemek
  determine shape : şekli belirlemek
  determine type : türünü belirlemek
  determine validity : geçerliliğini saptamak
  determine conclusively : kesin olarak karar vermek
  determine exactly : tam olarak belirlemek
  determine largely : büyük ölçüde belirlemek
  determine mainly : esas olarak belirlemek
  determine partly : kısmen karar vermek
  determine precisely : kesin olarak belirlemek
  determine primarily : öncelikle belirlemek
  determine solely : sadece karar vermek
  determine ultimately : nihayetinde belirlemek
  determine uniquely : benzersiz olarak belirlemek
  largely determined : büyük ölçüde belirlenmiş
  Daha az gör
  determined (adj)

  kararlı

  azimli

  Determined (adj) ingilizce örnek cümle

  We are determined to defend our motherland at all costs.

  Her ne pahasına olursa olsun vatanımızı savunmaya kararlıyız.

  Determined (adj) Collocations

  absolutely determined : tamamen kararlı
  utterly determined : tamamen belirli
  extremely determined : son derece kararlı
  determined attempt : kararlı/azimli teşebbüs
  determined campaign : belirlenen kampanya
  5 Örnek daha
  determined effort : kararlı çaba
  become determined : kararlı olmak
  make sb determined : kararlaştırmak
  seem determined : kararlı görünmek
  determined to succeed : başarılı olmada kararlı
  Daha az gör